Σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι με σχετική απόφαση Δ.Σ. της υπηρεσίας μας, ο χώρος των πρώην γραφείων της άνωθεν του Λιμεναρχείου Σάμου, βρίσκεται σε διαδικασία παραχώρησης για την κάλυψη των  αυξημένων αναγκών στέγασης των υπηρεσιών του Λιμεναρχείου και όχι για δημιουργία οικίας Λιμενάρχη.

 

 

Εκ του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου