ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

14 Ἱεροί Ναοί ἔλαβαν ἄδεια νά ἐπαναλειτουργήσουν

 

Μέ εὐγνώμονες εὐχαριστίες πρός τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό καί ἰδιαίτερη χαρά ἐπιθυμοῦμε διά τοῦ παρόντος νά ἀναγγείλουμε εὐχάριστα νέα πρός τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σάμου.

Κατόπιν ἐνεργειῶν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου, διά πολλῶν ἐγγράφων καί προφορικῶν ὀχλήσεών του πρός τήν Ἐρίτιμον Ὑπουργόν Πολιτισμοῦ Καν Λίναν Μενδώνη, ἀλλά καί πρός Διεύθυνσιν Ἀναστύλωσης Βυζαντινῶν καί Μεταβυζαντινῶν Μνημείων, ἰδίως διά τοῦ ὑπ’ἀριθμ. 150/28-03-2021 ἐγγράφου του, ἔφθασε στήν Σάμο εἰδικό Κλιμάκιο Μηχανικῶν τῆς Διεύθυνσης, τό ὁποῖον στίς 12 καί 13 Ἀπριλίου ἐ.ἔ. περιῆλθε τό Νησί καί ἐπανεξέτασε 21 σεισμόπληκτους Ἱερούς Ναούς σέ Πόλεις καί Χωριά, ὥστε νά διαπιστωθεῖ ἐάν σέ κάποιους ἀπό αὐτούς θά μποροῦσαν νά τελεσθοῦν Ἱερές Ἀκολουθίες, ἰδιαιτέρως κατά τήν Ἁγία καί Μεγάλη ἑβδομάδα καί τό Πάσχα.

Μετά ἀπό τήν ἐπιτόπια αὐτοψία πού διενεργήθηκε καί δυνάμει τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 178769/20-04-2021 ἐγγράφου τῆς Διεύθυνσης Ἀναστύλωσης Βυζαντινῶν καί Μεταβυζαντινῶν Μνημείων, οἱ κάτωθι 14 Ἱεροί Ναοί κρίθηκαν ἀσφαλεῖς, γιά τήν τέλεση τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί τῶν Θείων Λειτουργιῶν, κατόπιν μικρῶν ἐπεμβάσεων, πού γίνονται ἤδη κατά τίς ὑποδείξεις τῶν εἰδικῶν:

 1. Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Πυθαγορείου
 2. Ἱ. Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Χώρας
 3. Ἱ. Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μυτιληνιῶν
 4. Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου Μυτιληνιῶν
 5. Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου Κοκκαρίου (Κοιμητηριακός)
 6. Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Νεοχωρίου
 7. Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Σκουραίΐκων
 8. Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀντωνίου Μαραθοκάμπου
 9. Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου Μαραθοκάμπου
 10. Ἱ. Ν. Τιμίου Σταυροῦ Μεσαίου Καρλοβάσου
 11. Ἱ. Ν. Γενεσίου Τιμίου Προδρόμου Λιμένος Καρλοβάσου
 12. Ἱ. Ν. Τιμίου Προδρόμου Λέκκας
 13. Ἱ. Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πύργου
 14. Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου Πανδρόσου

Θερμές εὐχαριστίες ὀφείλονται τόσο πρός τήν Ἐρίτιμον Ὑπουργόν Πολιτισμοῦ Καν Λίναν Μενδώνη καί τόν Προϊστάμενον καί τούς Μηχανικούς τῆς ΔΑΒΜΜ, οἱ ὁποῖοι παρά τό βεβαρυμένο πρόγραμμά τους ἔστερξαν στήν παράκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου καί ἦλθαν στά πλαίσια τῆς εἰδίκευσής τους ἀρωγοί καί συμπαραστάτες στήν ἀγωνιώδη ἀπό μέρους μας ἀναζήτηση τόπου γιά τήν στέγαση τῆς θείας Λατρεία τῶν Ἁγίων αὐτῶν ἡμερῶν τοῦ Πάσχα.

Εὐχόμασταν νά εἶχε δοθεῖ ἄδεια σέ περισσοτέρους Ναούς, καθώς εἴχαμε στόχο νά ὑπάρχει ἔστω ἕνας Ναός ἀνοιχτός σέ κάθε Χωριό, ἀλλά δοξάζουμε τόν Θεό, διότι καί αὐτοί οἱ 14 ἀποτελοῦν μεγάλη ἀνάπαυση γιά τήν ψυχή μας. Ἰδιαιτέρως δέ χαρήκαμε γιά τήν ἄδεια πού δόθηκε στόν Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ Πυθαγορείου, καθώς ὅλες οἱ Ἱερές Aκολουθίες καί Θεῖες Λειτουργίες θά τελοῦνται ΚΑΝΟΝΙΚΑ ἐντός αὐτοῦ τοῦ ἱστορικοῦ Ναοῦ, ὥστε νά εἰρηνεύσει καί ἡ καρδιά ὅσων ἀνησυχοῦσαν γιά τίς κινήσεις τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, πρός ἐξεύρεσιν λύσης γιά τήν θεία Λατρεία αὐτῶν τῶν ἁγίων ἡμερῶν. Ἔχει ὁ Θεός γιά ὅλους!

Ἄς γνωρίζουν ὅμως ὅλοι, πώς ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς της εὐθύνης κινεῖται πάντοτε μέ ἰδιαίτερη προσοχή καί μετά ἀπό πολλή σκέψη καί περισυλλογή καί ὅπως εἴπαμε σέ προγηγούμενη ἀνακοίνωση δέν ξεχωρίζει κανένα ἄνθρωπο, οὔτε διακρίνει κόμματα, χρώματα καί ἰδεολογίες στούς ἀνθρώπους. Σέβεται ὅμως τήν ἐλευθερία τοῦ καθενός νά ξεχωρίζει τόν ἑαυτό του ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἀκολουθώντας τίς ἐπιλογές του. Οἱ ἀμνοί καί τά ἐρίφια τῆς περικοπῆς τῆς τελικῆς Κρίσεως κατά τήν Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας, (βλ. Ματθ. κε 31-46) στήν ὁποία παραπέμπει σχετική ἀνάρτηση, δέν χαρακτηρίζονται ὡς ἀμνοί καί ἐρίφια ἀπό τόν Χριστό. Ὅπως μπορεῖ νά συμπεράνει κάποιος μέ μιά ἁπλή ἀνάγνωση, ἀμνούς καί ἐρίφια τούς ἀναδεικνύουν οἱ προσωπικές τους ἐπιλογές καί ἐξαιτίας αὐτῶν τῶν ἐπιλογῶν κατατάσσονται στή μία ἤ τήν ἄλλη πλευρά. Καί ὁ νοῶν νοείτω!

Καλή Ἀνάσταση!

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως