ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε από ειδικό συνεργείο, δειγματοληψία υλικού του φέροντα οργανισμού των υφιστάμενων κτιρίων της Μαυρογένειας σχολής, καθώς και εξέταση της θεμελίωσης τους, προκειμένου τα αποτελέσματα να ληφθούν υπόψη στην σύνταξη της στατικής μελέτης. Η «Μελέτη ανάπλασης υφιστάμενων κτιρίου της Μαυρογένειας Σχολής, κατασκευής συμπληρωματικών κτιρίων και διαμόρφωση αύλειου χώρου για την λειτουργεία Μουσικού Σχολείου Σάμου», συμβασιοποιημένου αντικειμένου της τάξεως των 287.376,32 € εξασφαλίζει ένα σύγχρονο Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο για το νησί και τον Νομό μας.

 

     Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ