Συνεδρίαση Δημ.Συμβουλίου

Συνεδριάζει την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Σάμου

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »    Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 2η  Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου, που θα διεξαχθεί  την  25  Ιανουαρίου  2023, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00΄  στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος, σε τακτική συνεδρίαση, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΥ     ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1.-

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Σάμου

Δύο συνεδριάσεις θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Δυτικής Σάμου λίγο πριν τη λήξη του 2022. Η πρώτη συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 18:00 για την Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Δυτικής Σάμου, οικονομικού έτους 2023. [Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία] και την Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Δυτικής Σάμου, οικονομικού έτους 2023. [Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία]. Η δεύτερη θα είναι η τακτική συνεδρίαση, στις 19:00, με τα παρακάτω 17

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου

    ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου » (Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν.4455/18) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και της υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34692  ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 3004/14-06-2022).       Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 14η  Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου, που θα διεξαχθεί  την  28  Δεκεμβρίου  2023, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00΄  στην αίθουσα

Αποφάσεις από την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αν. Σάμου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ του Δήμου  Ανατολικής  Σάμου την Δευτέρα   19/ 12/2022  πλην των άλλων θεμάτων της  ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν : 1) συζητήθηκε το θέμα της  έγγραφης παρέμβασης  του Δήμου Ανατολικής Σάμου  προς το Υπουργείο Οικονομικών  σχετικά με τις νέες αντικειμενικές  αξίες  χωρικής μας αρμοδιότητας . Ομόφωνα αποφασίστηκε  η υποβολή γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου  επί των αντικειμενικών αξιών ακινήτων. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε να ζητηθεί η μείωση των

Η «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» για όσα αποφασίστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Σάμου

Δημοτικό Συμβούλιο 19ης Δεκεμβρίου 2022   Στις 19 Δεκεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδριάσεις. Στην πρώτη ειδική συνεδρίαση εγκρίθηκε ο απολογισμός – ισολογισμός, όπως και τα αποτελέσματα χρήσεως της διαχειριστικής περιόδου από 1-1 έως 31-8-2019 του ενιαίου τότε Δήμου. Το συγκεκριμένο θέμα, δυστυχώς πλέον, είναι τυπικό διότι δεν υφίσταται ο ενιαίος Δήμος και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται σε προηγούμενη δημοτική αρχή. Το θέμα όμως, που η “Ανατροπή” κρίνει ως μείζονος σημασίας,

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Σάμου

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί   (δια ζώσης)  την  19η του μηνός Δεκεμβρίου  2022, ημέρα Δευτέρα   και ώρα έναρξης 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του (πλατεία Πυθαγόρα)  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.    Σημείωση: Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα  για πληρέστερη και πιο αναλυτική

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Σάμου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 12η  Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου, που θα διεξαχθεί  την  30  Νοεμβρίου  2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 17:00΄  στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος, σε τακτική συνεδρίαση, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.     ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   1.- Ενημέρωση Δημάρχου για τα κληροδοτήματα του Δήμου. [Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος] 2.- Χορήγηση νέας ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ παροχής

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Σάμου

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου » (Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν.4455/18)   Σας καλούμε σε  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί   (δια ζώσης)  την  18η του μηνός Νοεμβρίου  2022, ημέρα Παρασκευή   και ώρα έναρξης 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του (πλατεία Πυθαγόρα)  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.    Σημείωση: Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη