Συνεδρίαση Δημ.Συμβουλίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Σάμου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου » Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 7η  Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου, που θα διεξαχθεί  την  29  Μαΐου  2023, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19:00΄  στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος, σε τακτική συνεδρίαση, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.   Σημείωση: Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου,

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Σάμου

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »    Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 6η  Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου, που θα διεξαχθεί  την  10  Μαΐου  2023, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00΄  στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος, σε τακτική συνεδρίαση, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.     Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΥ   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.   1.- Παραχώρηση δικαιώματος απλής

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 5η  Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου, που θα διεξαχθεί  την  05  Απριλίου  2023, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00΄  στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος, σε τακτική συνεδρίαση, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.   Σημείωση: Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου στις 3 Απριλίου

Με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανατολικής Σάμου, (δια ζώσης) τη Δευτέρα, 3 Απριλίου , στις 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεών του (πλατεία Πυθαγόρα) . Αναλυτικά τα θέματα:   1 .Επικαιροποίηση της αριθμ 20/2022 απόφασης Δ.Σ περί Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου Ανατολικής Σάμου, σύμφωνα με το Π.Δ 85/2022 ΦΕΚ 232 τ’ Α’/17-12-2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου(Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο)». Εισηγητής: Εκτελεστική

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Σάμου

  «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »    Η 4η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Σάμου θα διεξαχθεί τη Δευτέρα   27  Μαρτίου ημέρα  και ώρα 18:00΄  στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος,  για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.   1.- Παρουσίαση προκαταρκτικής αρχιτεκτονικής μελέτης Επιβατικού Σταθμού. 2.- Ενημέρωση Δημάρχου για την πορεία των έργων του Δήμου Δυτικής Σάμου. [Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος] 3.- Λήψη μέτρων για την λειψυδρία

Συνεδριάζει την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Σάμου

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »    Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 2η  Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου, που θα διεξαχθεί  την  25  Ιανουαρίου  2023, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00΄  στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος, σε τακτική συνεδρίαση, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΥ     ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1.-

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Σάμου

Δύο συνεδριάσεις θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Δυτικής Σάμου λίγο πριν τη λήξη του 2022. Η πρώτη συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 18:00 για την Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Δυτικής Σάμου, οικονομικού έτους 2023. [Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία] και την Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Δυτικής Σάμου, οικονομικού έτους 2023. [Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία]. Η δεύτερη θα είναι η τακτική συνεδρίαση, στις 19:00, με τα παρακάτω 17

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου

    ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου » (Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν.4455/18) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και της υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34692  ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 3004/14-06-2022).       Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 14η  Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου, που θα διεξαχθεί  την  28  Δεκεμβρίου  2023, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00΄  στην αίθουσα