Στις 24 Ιανουαρίου και ημέρα Κυριακή πραγματοποιήθηκε το βιωματικό εργαστήριο παραδοσιακού  αρματώματος  με τίτλο: ΤΑ ΑΡΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΓΑΙΟΥ ,στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Δυτικής Σάμου στο Καρλόβασι . Το εργαστήρι παρουσίασε ο κύριος  ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ αντιπρόεδρος του συλλόγου ΠΡΩΤΕΑΣ  ο οποίος δραστηριοποιείται στη διάδοση της ναυτικής τέχνης. Το εργαστήρι παρακολούθησαν φίλοι και μέλοι του ομίλου καθώς ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου φίλων του Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών όπως και τμήμα παιδιών του ΣΕΟΤΤ Καρλοβασίου . Πολλά και πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα που παρακολουθήσαμε καθώς και μεγάλη η εμπειρία που αποκομίσαμε  από την επίδειξη του εξοπλισμού. Μετά το τέλος του εργαστηρίου ανανεώσαμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο καλοκαίρι με πολύ ενδιαφέροντα θέματα.