Το τρίπτυχο ενημέρωση, συμμετοχή, διαφάνεια στοιχειοθετεί τις βασικές αρχές της δημοτικής παράταξης “Ανατροπή”. Ο δήμος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τους δημότες με κάθε πρόσφορο μέσο για τις κινήσεις του. Επίσης, οι δημότες πρέπει να συμμετέχουν με τις προτάσεις τους στην διοίκηση του δήμου. Επιπρόσθετα, η διαφάνεια είναι το Α και το Ω, ώστε οι πολίτες να εμπιστεύονται τον δήμο τους.

Η “Ανατροπή”, με υποψήφιο Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου τον Χρήστο Χατζηχριστοδούλου, θέτει τις βάσεις της διαφάνειας και επιθυμεί τον σωστά ενημερωμένο πολίτη που συμμετέχει στις αποφάσεις του δήμου.

Παρακάτω παρατίθενται οι ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες δεσμεύσεις μας, ώστε το παραπάνω τρίπτυχο να γίνει πράξη:

 1. Ετήσιες, προκαθορισμένες, ανοιχτές ομιλίες δημάρχου και αντιδημάρχων σε όλες τις κοινότητες του δήμου, ώστε να συζητούνται τα προβλήματα των πολιτών και να τίθενται προτεραιότητες έργων. Στην πρωτεύουσα της Σάμου, αυτές οι ομιλίες-συναντήσεις θα διαρκούν περισσότερο από μία μέρα, ώστε να γίνονται προκαθορισμένες συναντήσεις και με πολλούς φορείς ή παράγοντες.
 2. Μηνιαία προκαθορισμένη (κάθε αρχή του μήνα) συνέντευξη τύπου δημάρχου και αντιδημάρχων στα Μ.Μ.Ε., όπου θα εκτίθενται τα πεπραγμένα του περασμένου μήνα, αλλά και οι προτεραιότητες του επομένου. Ανάλογη, υποχρεωτική συνέντευξη θα παραχωρούν και οι πρόεδροι των Νομικών Προσώπων κάθε 3 μήνες.
 3. Τήρηση εβδομαδιαίου προγράμματος πρόσβασης των πολιτών αυτοπροσώπως στον δήμαρχο και στους αντιδημάρχους για τις μεγάλες και κομβικές κοινότητες.
 4. Τακτικότερες και ουσιαστικότερες συνεδριάσεις της επιτροπής διαβούλευσης. Οι αποφάσεις της θα λαμβάνονται υπόψη στο δημοτικό συμβούλιο.
 5. Προκαθορισμένες, ανοιχτές συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και σε άλλες περιοχές εκτός από την πόλη της Σάμου, ώστε να μπορούν όλοι οι δημότες να παρευρεθούν στις συνεδριάσεις.
 6. Θέσπιση χρόνου ερωτήσεων ή τοποθετήσεων οποιουδήποτε δημότη σε κάθε θέμα συζήτησης του δημοτικού συμβουλίου.
 7. Εντός 3 ημερών από τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, οι αποφάσεις θα βρίσκονται ως ηχητικό ντοκουμέντο στην ιστοσελίδα του δήμου και εντός 10 ημερών θα δημοσιεύονται εγγράφως, αλλά και θα αναρτώνται στην έδρα και στις μεγάλες και κομβικές κοινότητες.
 8. Σε σημαντικά θέματα του δήμου, ειδικά όταν αυτά δεν είχαν αναλυθεί προεκλογικά στο πρόγραμμα της δημοτικής παράταξης και εμφανίστηκαν εκ των υστέρων, θα ζητείται η γνώμη των πολιτών. Σε ειδικές περιπτώσεις θα διενεργείται και δημοψήφισμα, όπως η νομοθεσία ορίζει, στο πλαίσιο της άμεσης δημοκρατίας.
 9. Επίδειξη όλων των αναλύσεων του νερού στην ιστοσελίδα του δήμου και στις μεγάλες κοινότητες αυτού· για κάθε κοινότητα χωριστά και στον χώρο της κοινότητας και σε όλους τους ενδεδειγμένους χώρους ανακοινώσεων.
 10. Όλες οι προκηρύξεις του δήμου για απασχόληση εργαζομένων θα ανακοινώνονται εκ των προτέρων στην μηνιαία συνέντευξη τύπου του δημάρχου και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου, στην έδρα του, αλλά και σε όλες τις μεγάλες και κομβικές κοινότητες.
 11. Δημιουργία γραφείου-υπηρεσίας στον δήμο με κύρια αρμοδιότητα την συνεργασία και την εξυπηρέτηση των δημοτών και σύσταση τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας δημοτών, που θα λειτουργήσει σε 24ωρη βάση.

 

Ανατροπή… το πρόγραμμά μας… όραμα ανάπτυξης, δέσμευση δημιουργίας