ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ- ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  

 

Α)  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΎ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ

Την τροποποίηση του χωροταξικού της Σάμου η Πολιτεία έχει εντάξει από ετών  στο Ταμείο Ανάκαμψης και η σχετική μελέτη αναμένεται, εναγώνια,  να ανατεθεί, μετά το πέρας της ομόλογης  προκήρυξης και των συναφών διαδικασιών που διακινούνται μέσω του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), στο μελετητικό γραφείο χωροτακτών που έδωσε τη μεγαλύτερη έκπτωση.

Η  σύμβαση που θα υπογραφεί, ελπίζουμε σύντομα,  θα είναι διάρκειας 36 μηνών .

Εντός του συμβατικού αυτού  χρονικού διαστήματος θα γίνει και η σχετική διαβούλευση με την Αυτοδιοίκηση και τους φορείς της Σάμου.

Το χωροταξικό είναι θέμα πολιτικό καθώς καθορίζει τις χρήσεις γης και η τροποποίησή του το ίδιο.

Οι Δήμοι σαν πολιτικοί οργανισμοί θα συγκαθορίσουν σε συνεργασία  με τους παραγωγικούς φορείς και τους πολίτες  του τόπου το πολιτικό πλαίσιο .

Για να  εκφραστεί το πολιτικό αυτό πλαίσιο και σε τεχνικό επίπεδο πρέπει οι Δήμοι της Σάμου να έχουν ως  τεχνικό σύμβουλο εξειδικευμένο Γραφείο Χωροτακτών ούτως ώστε τα αιτήματα των  τοπικών κοινωνιών να καταγραφούν , να αναδειχθούν και να αντιπαρατεθούν προς τις προτάσεις των μελετητών που έχουν αναλάβει από το Κράτος  την τροποποίηση του χωροταξικού του νησιού μας .

Σημαντική θα είναι στο εγχείρημα αυτό η βοήθεια του παραρτήματος του ΤΕΕ της Σάμου και πρέπει οπωσδήποτε  να ζητηθεί η συμμετοχή του στη σχετική τοπική επιτροπή παρακολούθησης  του μεγάλου και αναπτυξιακού αυτού  έργου.

Στα πλαίσια της συνεργασίας για την από κοινού αντιμετώπιση και επίλυση των σοβαρών προβλημάτων  του τόπου καλό θα ήταν να εξετασθεί το ενδεχόμενο οι δύο Δήμοι της Σάμου  να αναθέσουν σε ένα και μόνο  Μελετητικό Γραφείο Χωροτακτών την παρακολούθηση της τροποποίησης του χωροταξικού αφού πρόκειται για έργο που αφορά ολόκληρο το νησί .

Βέβαια έχει ολοκληρωθεί και συμπεριληφθεί σε ΦΕΚ και ισχύει από έτους και πλέον το ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Μαραθοκάμπου που δυστυχώς δεν προχώρησε στην εφαρμογή του, ως όφειλε, ο Δήμος Δυτικής Σάμου.

Αυτό σημαίνει ότι στον Δήμο Δυτικής Σάμου έχει γίνει όσον αφορά το χωροταξικό  από παλιά  αρκετή δουλειά συγκριτικά με τον Δήμο Ανατολικής Σάμου που όλα θα ξεκινήσουν από μηδενική βάση.

Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, πρέπει να γνωρίζουμε ότι η τροποποίηση του χωροταξικού υπόκειται σε κανόνες και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα καταλήξει σε σχέδιο που θα ικανοποιεί πλήρως τα όνειρα και τις κάθε βαθμού επιδιώξεις της τοπικής κοινωνίας.

Ως γνωστόν, υπάρχει το 5Ο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας απ’ όπου θα εγκριθεί πριν την δημοσίευσή του το τελικό Προεδρικό Διάταγμα της τροποποίησης  του χωροταξικού της Σάμου και είναι γνωστή η αυστηρότητα της λειτουργίας αυτού του Ελεγκτικού  Οργάνου, ιδιαίτερα όσον αφορά σε  θέματα προστασίας του Περιβάλλοντος

Ανάλογα ισχύουν και για τους Δήμους Ικαρίας και Φούρνων Κορσεών που προηγούνται  της Σάμου καθώς  οι συμβάσεις για την εκπόνηση  των τοπικών τους χωροταξικών έχουν ήδη υπογραφεί από τριμήνου και πλέον.

 

Β) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ – Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ.

Παλιά προβλέπονταν από το νόμο  και λειτουργούσε σε επίπεδο Νομού η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) όπου συμμετείχαν με εκπροσώπους τους όλοι οι Δήμοι και οι Κοινότητες Σάμου-Ικαρίας και Φούρνων Κορσεών.

Στην ΤΕΔΚ γίνονταν γόνιμες προγραμματισμένες  συνεδρίες και  τακτά συνέδρια με  σοβαρά θέματα  όπου   λαμβάνονταν  κρίσιμες αποφάσεις  που αφορούσαν τόσο τα προβλήματα ολόκληρου του νομού όσο  και την πορεία και το Μέλλον της Αυτοδιοίκησης και τις σχέσεις της με το Κράτος. .

Σήμερα ο νόμος προβλέπει τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων ( ΠΕΔ) με έδρα όσον αφορά εμάς την πρωτεύουσα της Περιφέρειας  Μυτιλήνη.

Δυστυχώς σε Νομαρχιακό επίπεδο δεν προβλέπεται και δεν λειτουργεί κάτι ανάλογο.

Επιβάλλεται στην αρχή άτυπα να λειτουργήσει ανάλογο όργανο  της παλιάς ΤΕΔΚ στο νομό μας, ας το ονομάσουμε , χάριν αντιστοίχισης,  Ένωση  Δήμων Νομού Σάμου,  με συνεδρίες,  τουλάχιστο ανά δίμηνο, ει δυνατόν  εναλλάξ, στα τρία νησιά μας,  για να συζητούνται, να αποφασίζονται και να διεκδικούνται, με πλήρη εκπροσώπηση,  θέματα προγραμματισμού διαδημοτικών και άλλων αναπτυξιακών  έργων , η  ενιαία διαχείριση των υδάτων , η ενιαία διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων, η τουριστική προβολή, η υγεία, η παιδεία, η ενέργεια, οι συγκοινωνίες και η εν γένει βιώσιμη,  ισόρροπη και αλληλέγγυα ανάπτυξη του τόπου.

Το όργανο αυτό πρέπει , πάση δυνάμει, να απαιτήσουμε να νομοθετηθεί το συντομότερο δυνατόν.

Πρέπει επίσης να θεσμοθετηθεί η υποχρεωτική και η  βάσει αρχών και κανόνων συνεργασία μεταξύ των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης με απόλυτο σεβασμό προς την αυτοτέλειά τους.

 

Μανώλης Νικ. Κάρλας

                        Γιατρός, πρώην αιρετός Νομάρχης Σάμου (2003-2010)

                                              Περιφερειακός Σύμβουλος

                            ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.