Επικίνδυνη, αυταρχική, αλλά και ερασιτεχνική, πέρα από κάθε λογική επιτελικότητας και αριστείας, είναι η επιχειρούμενη νομοθέτηση από πλευράς κυβέρνησης ΝΔ που υποτίθεται ότι αναμορφώνει το σύστημα διακυβέρνησης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. Κι αυτό παρά την ομόφωνη απόφαση της ΚΕΔΕ να συζητηθεί μετά τις εκλογές.

 

Ορισμένες από τις επίμαχες διατάξεις του νομοσχεδίου είναι:

 

  • Αντιδήμαρχος / αντιπεριφερειάρχης ορίζεται πλέον αποκλειστικά από την παράταξη του δημάρχου / περιφερειάρχη, ο δήμαρχος / περιφερειάρχης μπορεί να ανακαλεί οποτεδήποτε τον αντιδήμαρχο/αντιπεριφερειάρχη χωρίς αιτιολόγηση της απόφασής του, κατάργηση δυνατότητας σύμπραξης δύο ή περισσοτέρων δημοτικών /περιφερειακών παρατάξεων. Εκλογή του προεδρείου δημοτικού συμβουλίου – περιφερειακού συμβουλίου με προτάσεις του δημάρχου/περιφερειάρχη και των επικεφαλής χωρίς προηγούμενη συνεδρίαση των παρατάξεών τους.
  • Καταργούνται επιτροπές (η οικονομική, η επιτροπή ποιότητας ζωής, η εκτελεστική) και συγχωνεύονται σε μια υπέρ – επιτροπή σε δήμους και περιφέρειες αντίστοιχα, ενώ η καθεμία από αυτές λειτουργούν τώρα αποτελεσματικά και έχουν ένα συγκεκριμένο διακριτό αντικείμενο. Άρα άκρως επικίνδυνη νομοθέτηση, όταν μιλάμε κυρίως για διαχείριση τοπικών υποθέσεων. Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι αντιδημοκρατική γιατί αποσκοπεί στην συγχώνευση των συλλογικών οργάνων διαβούλευσης των δήμων σε ένα μίνι-δημοτικό συμβούλιο που θα βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο της δημαρχιακής παράταξης.
  • Άλλες ρυθμίσεις καταργούν χωρίς να έχει προηγηθεί καμία αξιολόγηση δομών και καμία σχετική μελέτη σκοπιμότητας, το σύνολο των ΝΠΔΔ των δήμων, των κοινωφελών επιχειρήσεών τους!!! (πάνω από 500) και των Σχολικών Επιτροπών (πάνω από 600) με κύρια αιτιολόγηση – γιατί άλλωστε αυτό ενδιαφέρει μόνο την κυβέρνηση – τη διασφάλιση οικονομιών κλίμακας και την ενοποίηση υπηρεσιών και προμηθειών. Χωρίς να έχει προηγηθεί κανένας σχεδιασμός, θα μεταφερθούν το προσωπικό, οι πόροι και οι αρμοδιότητες όλων αυτών των ΝΠΔΔ στις υπηρεσίες των δήμων μέσα σε διάστημα έξι μηνών !! Είναι μια ρύθμιση που «φαίνεται να ικανοποιεί» αιτήματα εργαζομένων, αλλά θα μειώσει προοπτικά τον αριθμό τους και ταυτόχρονα υποχρεώνει ουσιαστικά όλους τους δήμους στη δημιουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών που προφανώς δε διασφαλίζουν τον δημόσιο χαρακτήρα των παρεχομένων υπηρεσιών. Παράλληλα, εξαφανίζει τον έλεγχο της αντιπολίτευσης και μηδενίζει την ισχνή έστω συμμετοχή των κοινωνικών φορέων στα δημοτικά δρώμενα.
  • Προβλέπεται παρακολούθηση των επιδόσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. η μέτρηση και η αξιολόγηση πρέπει να υλοποιούνται, αποτελούν άλλωστε εργαλεία χάραξης πολιτικής, σε καμία όμως περίπτωση δεν πρέπει να εξελιχθεί σε μια διαδικασία μεταβίβασης ευθυνών και απλοϊκής δημοσιογραφικής εκμετάλλευσης, αφού τα υπό θέσπιση ετήσια βραβεία μπορεί να λειτουργήσουν αρνητικά προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί σε αυτό το σημείο ότι η παρακολούθηση των επιδόσεων των ΟΤΑ θα πρέπει να συνδυαστεί με την οικονομική τους ενίσχυση – πρέπει πια να εφαρμοστεί το νέο σύστημα κατανομής των ΚΑΠ, που έχει ψηφιστεί και κυρωθεί από το Συνέδριο της ΚΕΔΕ (φθινόπωρο 2022) – καθώς και τη θεσμική τους θωράκιση. Αντί λοιπόν για αύξηση πόρων που ζητούν οι ΟΤΑ και είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση, θεσμοθετείται ο έλεγχος της …μιζέριάς τους.
  • Μεταφέρονται αρμοδιότητες στους δήμους, αποσπασματικά χωρίς συντονισμό και χωρίς την αντίστοιχη μεταφορά πόρων: η ευθύνη αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας περιφερειών και των παράπλευρων δρόμων αυτών, των νησίδων τους, των υπόγειων διαβάσεων, καθώς και των πρανών αυτών περιέρχεται πλέον στους δήμους, κατά το τμήμα που διέρχεται εντός των ορίων τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει περαιτέρω σύγχυση στο ποιος κάνει τι, στη λογική που πρόσφατα με τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες διατυπώθηκε, ότι τα καλά τα κάνει η κυβέρνηση, ενώ για τις καταστροφές φταίει αποκλειστικά η αυτοδιοίκηση.

 

Συμπερασματικά, με αυτό το νομοθέτημα ολοκληρώνεται το αυταρχικό πλαίσιο διοίκησης – διακυβέρνησης των ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού.

Από 1ης.1.2024 θα υπάρχουν οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες ακολουθούμενοι από το 60% των συμβούλων τους χωρίς καμία ουσιαστική δυνατότητα ελέγχου από την αντιπολίτευση (τη μείζονα βεβαίως!!!). Αυτοί διοικούν και η κοινωνία παρακολουθεί χωρίς κανένα θεσμικό περιθώριο παρέμβασης, περιμένοντας πέντε χρόνια για να ….ξαναψηφίσει.

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε αιφνιδιαστικά από την κυβέρνηση στη Βουλή, την Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου, και η ψήφισή του πραγματοποιήθηκε χθες, την Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2023.