Ο Αντιπεριφερειάρχης Ν. Λέσβου με αρμοδιότητα στον Πρωτογενή Τομέα για το Βόρειο Αιγαίο Πανάγος Κουφέλος ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ΦΕΚ (6854 Β/2023) που αφορά στην δωρεάν αύξηση χωρητικότητας (GT) και ιπποδύναμης στα αλιευτικά σκάφη.

Οι επαγγελματίες αλιείς που ενδιαφέρονται να αυξήσουν την χωρητικότητα των σκαφών τους (GT) και την ισχύ των μηχανών των σκαφών τους (kW) ή να αντικαταστήσουν το σκάφος τους με μεγαλύτερο, μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους στα Τμήματα Αλιείας Λέσβου, Χίου, Σάμου και Λήμνου  το αργότερο μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2023.

 

Στην Υπουργική απόφαση ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια μοριοδότησης, καθώς και η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των αιτημάτων τους.

Τα αιτήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση
 2. Φωτοαντίγραφα των κάτωθι εγγράφων και πιστοποιητικών (υποβάλλονται υποχρεωτικά):
 • Άδεια αλιευτικού σκάφους επαγγελματικής αλιείας.
 • Πιστοποιητικό καταμέτρησης.
 • Άδεια εκτέλεσης πλόων (κατά περίπτωση).
 • Έγγραφο εθνικότητας. (κατά περίπτωση).
 • Πιστοποιητικό γενικής επιθεώρησης (κατά περίπτωση).

Θα ληφθούν υπόψη κατά τη φάση της αξιολόγησης των αιτημάτων τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό Γέννησης
 2. Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2022.
 3. Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας που εκδίδεται από την ΑΣΠΕ.
 4. Πιστοποιητικό αναπηρίας από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).
 5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Οι ενδιαφερόμενοι αλιείς μπορούν να επικοινωνήσουν με τα κατά τόπους Τμήματα Αλιείας προκειμένου  να τους αποσταλεί υπόδειγμα αίτησης  στα κάτωθι τηλέφωνα :

 

Τμήμα Αλιείας Λέσβου   2251046667

Τμήμα Αλιείας Χίου        2271044438

Τμήμα Αλιείας Σάμου     2273353442

Γραφείο Αλιείας Λήμνου 2254351256

 

 

Συν. Σχετική Υπουργική Απόφαση: FEK-2023-Tefxos B-06854-downloaded -08_12_2023