Με βάση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(Τεύχος Α΄, 55/11.03.2020 – Άρθρο 10) και τα μέτρα  που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα για την προστασία της υγείας των πολιτών.
Έτσι από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020:

  • Αναστέλλονται όλες οι συναλλαγές του κοινού με τις Υπηρεσίες των Π.Ε Σάμου και Ικαρίας.     Εξαιρούνται, μόνο οι  σοβαρές  υποθέσεις, οι  οποίες  θα  εξετάζονται με ραντεβού κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, με τις κατά περίπτωση Υπηρεσίες.
  • Οι συναλλαγές με τις Διευθύνσεις στη Σάμο και Ικαρία  θα γίνονται μόνο ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά, βάσει των ανανεωμένων τηλεφωνικών καταλόγων οι  οποίοι έχουν αναρτηθεί στο site της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (pvaigaiou.gov.gr).
  • Αναστέλλονται οι πρακτικές και θεωρητικές εξετάσεις οδήγησης.

Η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου έχει  εκπονήσει  σχέδιο  μερικής ή ολικής αναστολής λειτουργίας  των  Υπηρεσιών της και έχει κινητοποιηθεί ώστε να λάβει όλα τα μέτρα που  απαιτούνται   για    την   αντιμετώπιση της εξάπλωσης του νέου κορoνοϊού COVID-19, στα πλαίσια των οδηγιών της πολιτείας.
Όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες είναι σε συνεχή επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΟΔΥ και λαμβάνονται  άμεσα  όλα  τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε τον περιορισμό και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών διασποράς του COVID-19, σε λειτουργίες των τομέων ευθύνης μας.

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ