ΘΕΜΑ: ΜΕΤΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ Σ.Ε.Π.Π.

Αξιότιμοι κύριοι/ες
Έπειτα από 20 συναπτά έτη ευγενικής φιλοξενίας του Σ.Ε.Π.Π. από τον κ. Γεώργιο Κονταξή σε ιδιωτικό του χώρο, φτάσαμε στο σημείο όπου η εξέλιξη και οι ανάγκες των δύο πλευρών να μην μπορούν πλέον να εξυπηρετηθούν καθότι ο χώρος δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών των δύο πλευρών.

Ο Σύλλογος Εθελοντών Πυροσβεστών Πυθαγορείου είναι Πιστοποιημένος στα Μητρώα της Γ.Γ.Π.Π. και διαθέτει 23 Πιστοποιημένους εθελοντές οι οποίοι διαθέτουν εξοπλισμό για την αντιμετώπιση όλων των τεχνολογικών και φυσικών καταστροφών ενώ παράλληλα φροντίζουν για την συνεχή τους εκπαίδευση αλλά και για την συνεχή προμήθεια νέου υλικοτεχνικού εξοπλισμού ώστε να είναι πάντα σε θέση να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.

Παρακαλούμε πολύ για τις άμεσες ενέργειες σας στην εύρεση χώρου όπου θα μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Συλλόγου και των Εθελοντών του έτσι ώστε μετά το πέρας της αντιπυρικής περιόδου να μπορεί να ξεκινήσει η μετεγκατάσταση τους.

 

Με τιμή για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΆΓΓΕΛΟΣ ΓΛΥΦΌΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΤΖΩΡΤΖΑΚΆΚΗ