Στο πλαίσιο συνεργασίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σάμου με την εταιρεία αποθήκευσης υγρών και αερίων καυσίμων «Silk Oil», την Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου, στις 10:00 το πρωί θα διεξαχθεί άσκηση πεδίου, με την κωδική ονομασία «Υγρό Πυρ 2021» στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στο Κοκκάρι του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

Αντικείμενο της άσκησης είναι η αντιμετώπιση συμβάντων, που υπό προϋποθέσεις μπορούν να εξελιχθούν σε βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης (Β.Α.Μ.Ε.), κατ’ εφαρμογή της οδηγίας SEVESO III.

Το σενάριο της άσκησης μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει την αντιμετώπιση εκδηλούμενης πυρκαγιάς σε δεξαμενή αποθήκευσης υγραερίου (L.P.G.), και την αποτροπή της εξάπλωσης αυτής, με σκοπό αφενός την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού εκτάκτων αναγκών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, και αφετέρου την διατήρηση όλων των εμπλεκομένων Φορέων σε διαρκή ετοιμότητα.

Φωτογραφίες στη σελίδα μας στο Facebook