ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας γνωστοποιούμε τις αναλύσεις νερού οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από πιστοποιημένο φορέα στις 11/1/2024 και από τις οποίες δεν προκύπτει κανένας επιβαρυντικός παράγοντας και επομένως κρίνεται ασφαλής η χρήση του νερού από το δίκτυο υδροδότησης του Δήμου.

Οι αναλύσεις του Ιανουαρίου αφορούν 19 σημεία ελέγχου και ειδικότερα τα εξής: Κοκκάρι, Μυτιληνιοί, Χώρα, Παγώνδα, Πυθαγόρειο (Ταρσανάς), Πυθαγόρειο (δεξαμενή), Ηραίο, Παλαιόκαστρο, Πόλη της Σάμου (Κατσούνι), Άνω Βαθύ (Πλάτανος), Άμπελος, Άγιος Κωνσταντίνος, Μανωλάτες, Άγιος Γεώργιος-Βουρλιώτες, Κουμαραδαίοι, Πύργος, Μύλοι, Μαυρατζαίοι.

Ο Δήμος ελέγχει το παρεχόμενο νερό με βάση τα όσα σχετικά προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και τα αποτελέσματα των ελέγχων θα γνωστοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Ανατολικής Σάμου καθώς και μέσω σχετικών δελτίων τύπου στα ΜΜΕ.

Η συχνότητα των δειγματοληψιών και του ελέγχου του νερού προκύπτει βάσει του μόνιμου πληθυσμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Τις αναλύσεις αναλυτικά μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ανατολικής Σάμου, στη διεύθυνση:

Αναλύσεις Νερού “Ιανουάριος 2024” – Δήμος Ανατολικής Σάμου (islandofsamos.gr)