Αναρτήθηκε στην Διαύγεια (ΑΔΑ: ΨΜΕ246ΜΔΨΟ-0ΣΑ) η προκήρυξη του διαγωνισμού πρόσληψης 370 ατόμων στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με διάρκεια τρία έτη και δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία έτη. 

Οι συγκεκριμένες προσλήψεις δεν γίνονται μέσω ΑΣΕΠ, αλλά μέσω του υπουργείου με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην διαφάνεια και στην αντικειμενικότητά τους, αφού η… συνέντευξη με τους υποψηφίους έχει ποσοστό βαρύτητας 30% και φυσικά είναι απολύτως υποκειμενική η κρίση του… εξεταστή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση, που θα βρουν στην διεύθυνση https://jobs.migration.gov.gr/login και να την υποβάλουν στην ίδια εφαρμογή επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα αντίστοιχα πεδία.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 23:59. 

Η προκήρυξη αφορά την πρόληψη 217 ατόμων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 66 ατόμων τεχνολογικής εκπαίδευσης και 87 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ οι θέσεις κατανέμονται ως ακολούθως: 60 θέσεις στα ΚΥΤ, 170 θέσεις στις δομές της ενδοχώρας και 140 θέσεις στις κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου. 

Για τις θέσεις που αφορούν τα ΚΥΤ και τις δομές φιλοξενίας προβλέπεται υποχρεωτικά η ύπαρξη εντοπιότητας των υποψηφίων σε επίπεδο δήμου. ΠΗΓΗ:

Αστραπάρης