Εδώ και λίγες μέρες μηχανήματα του ανάδοχου εργολάβου ξεκίνησαν και στην κατάπτωση των πρανών του περιμετρικού δρόμου, στην περιοχή του Αγ.Αθανασίου, τις προπαρασκευαστικές εργασίες για το έργο της αντιστήριξης και της κατασκευής αναβαθμίδων. Σήμερα, μεγάλος εκσκαφέας, άρχισε να κάνει απόξεση των σαθρών σημείων ψηλά εκεί απ΄ όπου ξεκίνησε η κατάπτωση πριν από τρία χρόνια περίπου, ώστε στη συνέχεια να γίνουν οι εργασίες αντιστήριξης με αναβαθμίδες προκειμένου να κρατηθούν χώματα και βράχια και να μην επαναληφθεί το φαινόμενο. Παράλληλα συνεχίζεται η εργολαβία στο άλλο σημείο κατάπτωσης στην περιοχή «Καλάμι». Ας ελπίσουμε ότι οι εργασίες θα τελειώσουν εντός του προβλεπόμενου χρόνου΄εκτέλεσης,ώστε να ξαναδοθεί «ακέραιος» ο περιμετρικός δρόμος της πρωτεύουσας στην κυκλοφορία.