ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απόσπασμα πρακτικού 271

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του  Ν.Ο. Σάμου που εξελέγη κατά τις αρχαιρεσίες του Ομίλου συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως :

 

Πρόεδρος                                                                            Κιουλάφας Αλέξανδρος

Αντιπρόεδρος                                                                      Μαραθοκαμπίτης Ιωάννης

Γενικός  Γραμματέας                                                          Κάιλα Σπυριδούλα (Λούλα)

Ταμίας                                                                                 Παντάπασης Γεώργιος

Έφορος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας                          Τσεσμελής Ευάγγελος

Έφορος Σχολής Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας             Χατζής Δημήτριος

Έφορος Ιστιοπλοΐας Τριγώνου                                           Γκόλφη Χριστίνα

Γενικός Έφορος                                                                  Αξιώτης Γεώργιος

Γενικός Αρχηγός                                                                 Καταχιώτης Κωνσταντίνος

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων &

Ηλεκτρονικής ενημέρωσης                                                 Βαλής Εμμανουήλ

 

 

Εκ μέρους του Δ.Σ. του Ναυτικού Ομίλου Σάμου

 

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΚΑΪΛΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ                                    ΚΙΟΥΛΑΦΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ