Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΑΜΟΥ

  • Ανακοινώνει ότι, οι Αρχαιρεσίες για την Ανάδειξη του Προέδρου και των μελών του   Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Σάμου για την τετραετία 1/01/2018 έως 31/12/2021 θα διεξαχθούν την Κυριακή,  26 Νοεμβρίου  2017,  από τις 10.00 το πρωί  μέχρι τις 14.00 μ.μ, στην αίθουσα του Ειρηνοδικείου Σάμου   στο Δικαστικό Μέγαρο.
  • Οι Αρχαιρεσίες θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις Διατάξεις των άρθρων 103-124 του Ν.4194/2013.
  • Δικαίωμα ψήφου έχουν οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Συλλόγου μέχρι 30-09-2017.
  1. Για το αξίωμα του Προέδρου έχουν ανακηρυχτεί υποψήφιοι οι ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΠΕΤΡΟΥΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και για το ΔΣ οι  ΘΩΜΑΣΟΥΛΗ  ΣΤΑΜΑΤΙΑ, ΙΣΙΔΩΡΟΥ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΑΛΤΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗ  ΕΙΡΗΝΗ, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ , ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ και ΧΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΛΑΡΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ