Με έγγραφό της προς τον Δήμο Σάμου και τη Δ. Κ. Μυτιληνιών,  η 79 ΑΔΤΕ , γνωστοποιεί ότι δεν μπορεί να παραχωρήσει μέρος του στρατοπέδου «ΜΟΣΧΟΝΑ» όπως της είχε ζητηθεί καθώς αυτό αποτελεί πεδίο ασκήσεων για τη διεξαγωγή στρατιωτικής  εκπαίδευσης για τις μονάδες της 79 ΑΔΤΕ και των εθνοφυλάκων της Σάμου.

Να σημειώσουμε ότι  ο πρόεδρος της Δ.Κ.Μυτιληνιών Γιώργος Ελευθερόγλου  με άλλα μέλη της Κοινότητας   είχαν καταθέσει σχετικό αίτημα ώστε μέρος του στρατοπέδου που παραμένει ανενεργό να παραχωρηθεί, για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών και την ανάπτυξη πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, η παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου δεν είναι δυνατή, αφού θεωρείται αναγκαίος για την κάλυψη εξειδικευμένων υπηρεσιακών αναγκών.

Αυτό που μένει αναπάντητο είναι αν τελικά θα υπάρξει θετική απάντηση προς το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής κατόπιν σχετικού αιτήματος του για παραχώρηση του στρατοπέδου για τη δημιουργία νέας δομής για τους μετανάστες.