Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου καλεί τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που οι περιουσίες τους υπέστησαν ζημιές ή φθορές, από το έτος 2015 έως και σήμερα και οι οποίες αποδεδειγμένα οφείλονται στις συνέπειες του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος, να προσκομίσουν στο Δήμο τα αιτήματά τους, μαζί με τα ανάλογα αποδεικτικά, που στοιχειοθετούν το αίτημα, έως 29/02/2020.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Γραφείο Δημάρχου και θα προωθηθούν στην Ειδική Ομάδα Διοίκησης Έργου που θα συσταθεί επί τούτου και έργο της οποίας θα είναι η καταγραφή, αξιολόγηση και  κωδικοποίηση των απαιτήσεων.

Εν συνεχεία το Δημοτικό Συμβούλιο θα λάβει σχετική απόφαση η οποία θα αποσταλεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προκειμένου να διεκδικηθούν και να καταβληθούν στους δικαιούχους τα αντίστοιχα ποσά των αποζημιώσεων.

 

Από το γραφείο Δημάρχου Ανατολικής Σάμου