ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκ του αποτελέσματος κρινόμενη η διείσδυση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε
νέες αλλά και παλαιές αγορές με πραγματικές δυνατότητες αποστολής τουριστών
απέτυχε τα τελευταία έτη. Μεγάλα ποσά δαπανήθηκαν από την Περιφέρεια,
ταξίδια πολλά έγιναν από αρμοδιοαναρμόδιους, ωραίες και χαμογελαστές
φωτογραφίες αναρτήθηκαν και δημοσιεύθηκαν από τα φτωχικά περιπτερά μας,
αναθέσεις αμφισβητούμενων «μελετών» για την προβολή μας έγιναν, όμως τα
αποτελέσματα ήταν πενιχρά έως μηδενικά (βλ. κυρίως Χίο αλλά και Λέσβο).
Απαιτείται νέα και τεχνοκρατική αντιμετώπιση του θέματος, απηλλαγμένη άλλων
σκοπιμοτήτων.