Πρώτος Δήμαρχος στον Δήμο Ανατολικής Σάμου ο κ. Γιώργος Στάντζος, όπου στις επαναληπτικές εκλογές της 02 Ιουνίου επικράτησε του Νίκου Κατρακάζου. Να υπενθυμίσουμε ότι το ποσοστό συμμετοχής στις επαναληπτικές εκλογές ήταν ένα από τα μικρότερα πανελλαδικά.

36,32% για την Κυριακή (02/06) (*38,39% για ΔΕ Βαθέος και *33,66% για ΔΕ Πυθαγορείου).

Επίσης 44,18% για την Κυριακή (26/05) (*44,94% για ΔΕ Βαθέος και 43,20% για ΔΕ Πυθαγορείου).

Αναλυτικά τα ποσοστά των δύο μονομάχων στα 53 εκλογικά τμήματα στις Περιφερειακές Ενότητες Βαθέος και Πυθαγορείου παρακάτω:

ΔΕ ΒΑΘΕΟΣ

Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣ /                       ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΜΟ ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΜΟ ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΜΟ
(02/06) (28/05) (02/06) (28/05)
33Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΒΑΘΕΟΣ 66 70 92 43
34Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΒΑΘΕΟΣ 70 62 103 62
35Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΒΑΘΕΟΣ 57 48 88 60
36Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΒΑΘΕΟΣ 63 61 115 56
37Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΒΑΘΕΟΣ 56 45 88 56
38Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΒΑΘΕΟΣ 78 67 96 69
39Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΒΑΘΕΟΣ 68 55 82 53
40Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ 79 72 61 46
41Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ 62 64 49 31
42Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ 58 70 60 40
43Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΣΑΜΟΥ 91 64 111 70
44Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΣΑΜΟΥ 98 85 129 72
45Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΣΑΜΟΥ 86 70 128 77
46Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΣΑΜΟΥ 95 75 101 70
47Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΣΑΜΟΥ 99 83 98 71
48Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΣΑΜΟΥ 84 62 94 70
49Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΣΑΜΟΥ 72 59 114 68
50Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΣΑΜΟΥ 80 70 119 61
51Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΣΑΜΟΥ 95 70 108 62
52Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΣΑΜΟΥ 67 57 118 92
53Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΣΑΜΟΥ 74 63 144 79
54Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 88 67 64 40
55Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΑΜΠΕΛΟΥ 65 55 58 35
56Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ 84 62 55 24
57Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ 88 79 44 33
58 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΜΑΝΩΛΑΤΩΝ 41 37 29 23
59Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 83 64 61 47
60Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 79 87 103 55
61 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΝΗΔΩΝ 11 12 5 1
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ ΒΑΘΕΟΣ 2.137 1.835 2.517 1.566

ΔΕ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ

Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣ                        ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΜΟ ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΜΟ ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΜΟ
(02/06) (28/05) (02/06) (28/05)
62 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ 92 82 73 44
63 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ 101 72 83 47
64 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ 63 60 90 50
65 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ 74 70 68 40
66 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ 81 60 76 47
67 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΠΑΓΩΝΔΑΣ 87 71 51 11
68 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΠΑΓΩΝΔΑΣ 97 71 68 30
69 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΠΑΓΩΝΔΑΣ 84 75 74 17
70 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 85 51 76 29
71 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 105 67 68 26
72 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 74 67 89 16
73 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 95 65 83 38
74 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΧΩΡΑΣ 57 36 90 25
75 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΧΩΡΑΣ 63 51 75 36
76 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΧΩΡΑΣ 65 48 61 37
77 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΚΟΥΜΑΡΑΔΑΙΟΙ 17 18 50 17
78 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΜΑΥΡΑΤΖΑΙΟΙ 73 50 42 30
79 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΟ 31 31 30 11
80 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΜΥΛΟΙ 30 25 44 36
81 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΠΑΝΔΡΟΣΟ 31 32 29 15
82 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΠΥΡΓΟΣ 30 27 44 17
83 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΠΥΡΓΟΣ 46 42 63 22
84Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
ΣΠΑΘΑΡΑΙΟΙ 35 15 66 21
85 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
ΣΠΑΘΑΡΑΙΟΙ 52 21 39 10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 1.568 1.207 1.532 672

 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ/ΔΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΜΟ (ΚΑΤΡΑΚΑΖΟΣ) (02/06) ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΜΟ (ΚΑΤΡΑΚΑΖΟΣ) (28/05) ΑΝΑ.Σ.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΜΟ (ΣΤΑΝΤΖΟΣ) (02/06) ΑΝΑ.Σ.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΜΟ (ΣΤΑΝΤΖΟΣ) (28/05)
ΔΕ ΒΑΘΕΟΣ 2.137 1.835 2.517 1.566
ΔΕ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 1.568 1.207 1.532 672
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.705 3.042 4.049 2.238