Ανακοίνωση
Σας γνωρίζουμε ότι μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα Covid-19 που εντοπίστηκε στο τμήμα καθαριότητας του Δήμου Δυτικής Σάμου , εφαρμόστηκαν ήδη τα προβλεπόμενα από υγειονομικό πρωτόκολλο.
Για προληπτικούς λόγους η υπηρεσία ιχνηλάτησε το περιβάλλον του ασθενή και έχει οργανωθεί εκτεταμένος προληπτικός έλεγχος με rapid – test για όλο το προσωπικό του δήμου , καθώς και απολυμάνσεις σε όλους τους κλειστούς χώρους των εγκαταστάσεων.
Ενημερώνουμε ότι τηρήθηκαν κατά γράμμα οι κανόνες και δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας.
Από το Δήμο Δυτικής Σάμου