ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκαν όλες οι εργασίες απολύμανσης των σχολικών κτηρίων στα οποία στεγάζονται τα λύκεια του Δήμου Ανατολικής Σάμου, μετά τη λήξη των καταλήψεων.

Με αυξημένο το αίσθημα της ευθύνης για την προστασία της δημόσιας υγείας προσπαθούμε με όλα τα μέσα που διαθέτουμε για την ασφάλεια όλων.

Λαμβάνουμε άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε τον περιορισμό και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών διασποράς του COVID-19.

 

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου