Τον απολογισμό των πεπραγμένων των πρώτων 4 μηνών της θητείας της Δημοτικής Αρχής πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Πάρης  Παπαγεωργίου  το μεσημέρι του Σαββάτου στα ΜΜΕ.

Ο κ. Παπαγεωργίου  αρχικά αναφέρθηκε στα προβλήματα που είχαν να αντιμετωπίσουν χωρίς προϋπολογισμό αλλά και με υποστελεχομένες υπηρεσίες.

Ενημέρωσε τους δημοσιογράφους για  το  χρονίζον πρόβλημα  της λειτουργίας του Βιολογικού  και το έργο της αντικατάστασης του καταθλιπτικού αγωγού.   Είπε ότι ήδη είναι έτοιμη η συγκοινωνιακή μελέτη  αλλά μετά από διαβούλευση με τους επαγγελματίες της πόλης αποφασίστηκε οι εργασίες να ξεκινήσουν ξανά μετά τα τέλη του Σεπτέμβρη αφού αν ο εργολάβος ξεκινούσε αύριο η αποπεράτωση του έργου υπολογίζεται για το τέλος του Ιουλίου. Επίσης έχει ανατεθεί εκπόνηση μελέτης για τις παρεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν στην Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων στον Κότσικα όπου η λειτουργία της έχει σταματήσει από τον Αύγουστο του 2018.

Για το πρώην ΚΥΤ  ανέφερε ότι  ήδη  έγινε η  σύνταξη μελέτης – υποβολή πρότασης , η ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης «Διαχείριση οικιακών στερεών απόβλητων και απόβλητων κατεδαφίσεων πρώην ΚΥΤ Σάμου». Λήφθηκε απόφαση  από την Δημοτική επιτροπή για έγκριση όρων δημοπράτησης και ο δήμος βρίσκεται  στην διαγωνιστική διαδικασία.

Αναφορικά με  τη Δ.Κ Αγίου Κωνσταντίνου  είπε  ότι έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης , έχει γίνει η σύνταξη μελέτης  και έκθεσης αυτοψίας με τίτλο «Αποκατάσταση παραλιακής οδού Αγίου Κωνσταντίνου»  προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ   – αποστολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για εξασφάλιση πίστωσης.  «Ο Δήμος αναλογιζόμενος την δυσλειτουργία που υπάρχει στον  τουριστικό  και κεντροβαρή οικισμό του Αγίου Κωνσταντίνου άμεσα μόλις δόθηκε η δυνατότητα, λόγω της καθυστέρησης έγκρισης του προϋπολογισμού του Δήμου,  προέβη στις προβλεπόμενες απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνει η αποκατάσταση του προβλήματος , οι οποίες ξεκίνησαν 25/04/2024. Στις 3 Μαϊου αναμένεται να έχει εξασφαλιστεί η βατότητα και θα υπολείπεται η ασφαλτόστρωση του δρόμου»  τόνισε ο κ. Παπαγεωργίου.  

Επίσης αναφέρθηκε στις ενέργειες για την καθαίρεση των δύο κωδωναστασίων στον Αγ. Νικόλαο Κοκκαρίου . Είπε ότι ο δήμος με τη βοήθεια του Μητροπολίτη και του βουλευτή έτρεξε τις διαδικασίες και άμεσα θα γίνει ανάθεση σε εργολάβο και θα ξεκινήσουν οι εργασίες.

Για το θέμα των ισολογισμών είπε ότι κλήθηκαν ορκωτοί λογιστές  για να ξεκινήσουν τη διαδικασία κλεισίματος ισολογισμών που εκκρεμούν  από το 2019,καθώς  επίσης και για τους ισολογισμούς και τον έλεγχο του κληροδοτήματος Γερογιαννάκη όπου για πρώτη φορά κατατέθηκε ξεχωριστός προϋπολογισμός .Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, το ίδρυμα πλέον θα τηρεί διπλογραφικά βιβλία για να μπορέσει για πρώτη φορά να προχωρήσει σε δαπάνες και στο κοινωφελές του έργο ,όπως και ήταν η επιθυμία του κληροδότη .

Στόχος είναι μέσα στο τρέχον έτος να προχωρήσουν οι έλεγχοι και οι ισολογισμοί στο Δήμο όσο και στα νομικά του πρόσωπα ,όπου οι χρήσεις είναι ανέλεγκτες από το 2018.

Το ποσοστό εισπραξιμότητας  από τις προηγούμενες  χρήσεις  είναι μόνο 9% Στόχος τουλάχιστον ο διπλασιασμός του.

  • Μεγάλο πρόβλημα δημιουργεί στην παρούσα φάση, η συνεχόμενη ροή καταδικαστικών αποφάσεων κατά του Δήμου για γεγονότα που χρονολογούνται και πέραν της δεκαετίας. 143 εγγραφές ακινήτων και υπολείπονται άλλες 450 εγγραφές τουλάχιστον χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί ο ακριβής αριθμός. Προθεσμία Κτηματογράφησης έως 31.12.2024.

 Για την ακίνητη περιουσία του Δήμου  ανέφερε ότι έχει γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια και το αποτέλεσμα αυτής είναι:

28 Διορθώσεις Κτηματογράφησης που εκκρεμούν από το έτος 2022 με προθεσμία έως 31.12.2024.

  • 370 ακίνητα άνευ τίτλων για χρησικτησία μέσω ένορκων βεβαιώσεων που εκκρεμούσαν από το έτος 2022 με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για υπογραφή ενώπιον του Συμβολαιογράφου Σάμου, Νικόλαου Σταθακιού.
  • Κληροδότημα Γερογιαννάκη ανενεργό ως προς την επιτροπή διαχείρισης και μισθώσεις ληγμένες από το 2022 ενώ υπήρχε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, κ. Σαπουνά Χρήστου.
  • Ποινικές Διώξεις για το κληροδότημα Γερογιαννάκη σε εξέλιξη και επέμβαση τμήματος κληροδοτημάτων της αποκεντρωμένης διοίκησης που εδρεύει στη Μυτιλήνη.
  • Πλήρης απαξίωση των κτιρίων του κληροδοτήματος Γερογιαννάκη και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων του Δήμου.
  • Πληθώρα ληγμένων μισθώσεων από το 2022 και κτιρίων ανεκμετάλλευτων, που προκάλεσαν μείωση εσόδων.
  • Ανεκμετάλλευτη Ακίνητη Περιουσία

Ενέργειες που έγιναν έως σήμερα:

  • Με την έναρξη της θητείας συστάθηκε για πρώτη φορά Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας Κοινοτήτων, Γηροκομείου και Κληροδοτημάτων, που στεγάζεται στο 1ο όροφο του Δημαρχείου με μόνιμη υπάλληλο την κα. Μιχαλοπούλου Ευαγγελία και συλλέχθηκε έντυπο αρχείο της περιουσιακής κατάστασης κάθε κοινότητας, κτηματολογικές εγγραφές και περιουσιολόγιο αυτής.
  • Ανασυστάθηκε η Διαχειριστική Επιτροπή Κληροδοτήματος Γερογιαννάκη, υποβλήθηκε για πρώτη φορά προϋπολογισμός για το Κληροδότημα Γερογιαννάκη και ενεργοποιήθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί. Κινείται διαδικασία έκδοσης κληρονομητηρίου για ένα λογαριασμό στην Apha Bank και για τυχόν λογαριασμούς του διαθέτη Γερογιαννάκη στο εξωτερικό. Επίσης, ορίστηκαν από τη Διαχειριστική Επιτροπή οι προϋποθέσεις χορήγησης του βοηθήματος γάμου ή/ και ακαδημαϊκές  και επαγγελματικές υποτροφίες, που θα απονεμηθούν σε νέες ή/ και νέες Σαμιακής Καταγωγής, όπως ορίζει η βούληση του διαθέτη, αειμνήστου Σταματίου Γερογιαννάκη, μέγα ευεργέτη του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

 

 

Έκανε εκτενή αναφορά στα έργα που ήδη εκτελούνται ως συνέχεια της προηγούμενης δημοτικής αρχής, έργα που πρόκειται να δημοπρατηθούν  αλλά και σε αυτά που προγραμματίζει η Δημοτική Αρχή. Επίσης στο έργο του Διαδημοτικού Ταμείου που μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει στοχευμένες παρεμβάσεις κυρίως στις πύλες εισόδου.

Ο  Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου γνωστοποίησε ότι  σύντομα θα είναι θέση να ανακοινώσει τον χώρο που τελικά θα δημιουργηθεί το νέο καταφύγιο ζώων.

Τέλος αναφέρθηκε στον προγραμματισμό δράσεων  που αφορούν στον πολιτισμό, τις ενέργειες  για τον τομέα του τουρισμού αλλά και τις παρεμβάσεις στους αθλητικούς χώρους κυρίως στα κλειστά γυμναστήρια που  λειτουργούσαν χωρίς άδειες πυρασφάλειας.

Ευχαρίστησε όλους τους αντιδημάρχους, συμβούλους ,  προέδρους κοινοτήτων , τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου και του Δημοτικού Συμβουλίου για την άψογη συνεργασία που υπάρχει  και ελπίζει ότι θα αποφέρουν θετικά αποτελέσματα.

Παρακολουθήστε  τη συνέντευξη του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου: