ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιστημονική Ομάδα του Κέντρου Πρόληψης Π.Ε.Σάμου «Φάρος» σας εύχονται Καλή χρονιά με υγεία και αγάπη στις ζωές όλων.

Στη διάρκεια του 2023 στις δράσεις στην κοινότητα  που πραγματοποίησε το Κέντρο Πρόληψης συμμετείχαν

  • 1150 άτομα σε βιωματικές ομάδες και εργαστήρια (217 γονείς, 801 μαθητές, 16 φοιτητές, 52 εκπαιδευόμενοι στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, 35 μέλη κοινότητας, 29 νέους ενήλικες)
  • 382 εκπαιδευτικοί σε σεμινάρια και άλλες δράσεις για εκπαιδευτικούς
  • περισσότερα από 850 άτομα σε Ημερίδες/ Εκδηλώσεις

 

  • παράλληλα 111 άνθρωποι δέχτηκαν τις υπηρεσίες συμβουλευτικής του Κέντρου Πρόληψης

 

 

Όσον αφορά την αναλυτικότερη σύνθεση των ανθρώπων που  συνεργάστηκαν με τον Φάρο παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα:

ΣΥΝΟΛΟ
Εκπαιδευτικοί Π/θμιας 83
Εκπαιδευτικοί Δ/θμιας 299
Γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας 30
Γονείς παιδιών Π/θμιας 102
Γονείς παιδιών Δ/θμιας 85
Ενήλικες υποστηρικτές π.χ. Προπονητές ιερείς κ. λ.π. 4
Μαθητές Π/θμιας 54
Μαθητές Δ/θμιας 709
Παιδιά και νέοι εκτός σχολικού πλαισίου 22
Γενικός πληθυσμός 925
Σώματα ασφάλειας 38
Στελέχη αυτοδιοίκησης 30
Εκπαιδευόμενοι Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας 52
Επαγγελματίες υγείας / κοινωνικοί επιστήμονες 34
Νέοι ενήλικες 29
Φοιτητές 16
Σύνολο 2512

 

 

*Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) στο οποίο καταχωρίζονται οι δράσεις όλων των Κέντρων Πρόληψης που λειτουργούν στην Ελλάδα και υλοποιούν παρεμβάσεις πρωτογενούς πρόληψης σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές.

Ειδικότερα το Κέντρο Πρόληψης Π.Ε.Σάμου «Φάρος» λειτουργεί από το 2000, καλύπτει τα τρία νησιά της Περιφέρειας (Σάμο, Ικαρία, Φούρνους) και το ανθρώπινο δυναμικό του απαρτίζεται από επτά (7) επιστημονικά στελέχη (ψυχολόγους και κοινωνιολόγους) και μία (1) διοικητική υπάλληλο. Το 2023 το Κέντρο Πρόληψης λειτουργούσε με τέσσερα (4) στελέχη.