ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου και η Δημοτική Αρχή προκειμένου να ενημερώσουν του δημότες για το τί σχεδιαζεται και τί υλοποιείται, θα παρουσιάζει βίντεο καθόλη τη διάρκεια του μήνα με τίτλο «ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ».

Με τη συγκεκριμένη παρουσίαση κατατίθενται απολογιστικά και με  αμεσότητα τα έργα που σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται για μια τοπική αυτοδιοίκηση πιο φιλική, πιο αυτόνομη, με συγκεκριμένο σχέδιο και λειτουργικές δομές.

Παρακάτω παρατίθεται ο σύνδεσμος του Γ μέρους των Βίντεο: