Οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν προβεί σε αντικατάσταση των χαλασμένων χλωριωτών και προσπαθούν να αντιμετωπίζουν άμεσα τα προβλήματα που προκύπτουν αναφορικά με την ποιότητα του νερού.
Επιπροσθέτως, γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για τη χλωρίωση των δεξαμενών όλου του Δήμου.

Ευχαριστούμε τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την προσπάθεια που κατέβαλλαν όλη την προηγούμενη δύσκολη εβδομάδα που πέρασε και τους δημότες για την κατανόησή τους.

Σκοπός του Δήμου είναι η προαγωγή και η προστασία της δημόσιας υγείας.