Συνεργείο του Δήμου  με τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο Μιχάλη Μητσό,  κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες απεκατέστησε τη ζημία στο υπόγειο δίκτυο νερού ( το οποίο διέρχεται εντός του χώρου του καταυλισμού του ΚΥΤ) με το οποίο υδροδοτείται η πόλη της Σάμου.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο προσωπικό μας και στην Ελληνική Αστυνομία για τη συνδρομή της.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας !!!
Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου.