Μετά από πρωτοβουλία της ΠΕ Σάμου και με γνώμονα την ωρίμανση λιμενικών έργων, δημοσιεύθηκαν τα πρακτικά της από 02-12-2021 συνεδρίασης της Επιτροπής Σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμένων, κατά την οποία πάρθηκαν αποφάσεις για λιμενικές εγκαταστάσεις της νήσου Σάμου και τις οποίες, σας κοινοποιούμε.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Σ.Α.Λ. 90/01/02-12-2021

Η ΕΣΑΛ γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά επί της «Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ Ν. ΣΑΜΟΥ».

Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται τα εξής:

 1. Εκβάθυνση θαλάσσιου πυθμένα
 2. Κρηπίδωμα που κατασκευάζεται στα δυτικά του υφιστάμενου προβλήτα (μήκους 9.00m και πλάτους 8.00m περίπου) και ενσωματώνεται στην υπήνεμη πλευρά του μώλου.
 3. Κατασκευή ευθύγραμμου μώλου στο βόρειο άκρο του όρμου, μήκους 36.00m, πλάτους κρηπιδοτοίχου περίπου 4.00m.

Ως πλοίο σχεδιασμού υπολογίστηκε επιβατικό/οχηματαγωγό πλοίο μήκους 41,00m, πλάτους 9,00m και βυθίσματος 2,70m, αλλά και μικρών και μεσαίων αλιευτικών σκαφών.

 

 

 

        ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Σ.Α.Λ. 90/03/02-12-2021

Η ΕΣΑΛ εγκρίνει ομόφωνα την «ΕπικαιροποίησηMasterPlan Λιμένος Σάμου» και γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά επί των Προτεινόμενων Χρήσεων Γης και Όρων δόμησης.

 

 

 

Συγκεκριμένα η ΕΣΑΛ εγκρίνει ομόφωνα, για τα ακόλουθα:

1)Τα προτεινόμενα έργα- επεμβάσεις περιλαμβάνουν:

 • Χωροθέτηση νέου τουριστικού καταφυγίου χωρητικότητας 137 σκαφών , στο ανατολικότμήμα του όρμου.
 • Κατασκευή επίχωσης και χωροθέτηση χώρου στάθμευσης στο εξωτερικό τμήμα της

γένεσης του Κεντρικού Προβλήτα.

 • Επέκταση του Κεντρικού Προβλήτα.
 • Εγκατάσταση πλατφόρμας εξυπηρέτησης κρουαζιεροπλοίων μεγάλου μεγέθους στο

εξωτερικό τμήμα του Κεντρικού Προβλήτα. Η νέα εγκατάσταση εξυπηρέτησης Κ/Ζ

περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους τμήματα:

α. Ναύδετα παραβολής

β. Μεταλλική εξέδρα απο/επιβίβασης

γ. Δέστρες-προσκρουστήρες

 • Χωροθέτηση θέσης πετρέλευσης σκαφών στο νοτιοδυτικό τμήμα του όρμου.
 • Χωροθέτησηυδατοδρομίου στα κρηπιδώματα βορείως του λιμένα Μαλαγαρίου.
 • Επέκταση του υφιστάμενου λιμενίσκου Μαλαγαρίου με σκοπό την ανάπτυξη

ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα, για μικρής κλίμακας εργασίες και πάντα σε αρμονία μετις περιβάλλουσες δραστηριότητες του λιμένα (παραλία Μαούνες, κρηπιδώματα λιμένα Μαλαγαρίουκλπ). Επίσης προβλέπεται αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεωνανέλκυσης / καθέλκυσης σκαφών (κλίνη και κρηπίδωμα travel – lift).

 • Λοιπές δραστηριότητες εντός της Χερσαίας Ζώνης που σχετίζονται με τη λειτουργία αυτής αλλά και του όμορου αστικού ιστού (θέσεις αναμονής TAXI, υπεραστικών λεωφορείωνΚΤΕΛ, χώροι στάθμευσης κλπ).

 

 

Η θετική γνωμοδότηση παρέχεται υπό τους κάτωθι όρους:

Α. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 1. Για την αποδοχή της επικαιροποίησης του (MasterPlan) Λιμένα Σάμου με την προϋπόθεση ότι σε επόμενο στάδιο θα συνταχθεί και θα υποβληθεί στην ΕΣΑΛ η απαιτούμενη Συγκοινωνιακή Μελέτη Εφαρμογής η οποία θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις αρχές της κυκλοφοριακής οργάνωσης του MasterPlan.
 2. Θα υπάρξει μέριμνα για τη στέγαση υπηρεσιών της οικείας Λιμενικής Αρχής σε υφιστάμενα κτίρια εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα.

Β. Του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

 1. Να τηρηθούν οι διατάξεις του Νόμου 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις».
 2. Πριν από οποιοδήποτε Έργο, να υποβληθεί σχετικός φάκελος για έγκριση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, ΕΦΑ Σάμου & Ικαρίας και ΥΝΜΤΕ Βορείου Αιγαίου, δεδομένου ότι στην παραλιακή ζώνη του λιμανιού υπάρχει πλήθος νεοκλασιών κτιρίων που προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002.

Γ. Του Υπουργείου Τουρισμού

α. Να τροποποιηθεί η Θαλάσσια Ζώνη του Τουριστικού Καταφυγίου και συγκεκριμένα να γίνει η οριοθέτηση της, μεταξύ των στοιχείων Α-Β-ΣΤ-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ με ταυτόχρονη κατάργηση των στοιχείων Γ ,Δ και Ε ( σχέδιο ΜPB-L-02.2.A).

β. Να καταργηθεί η χερσαία ζώνη του Τουριστικού Καταφυγίου με στοιχεία 1-2-3-4 του ΟΤ 1.2 εμβαδού 238,08τ.μ. Το εμβαδόν θα προσμετρηθεί στο Ο.Τ. 1.1 το οποίο θα έχει πλέον συνολικό εμβαδόν Ε= 16.633+238,08=16.871,08 τ.μ.

γ. Να τροποποιηθούν τα πλάγια όρια της χερσαίας ζώνης του τουριστικού καταφυγίου έτσι ώστε να συμπίπτουν με τα πλάγια όρια της Θαλάσσιας ζώνης του καταφυγίου ( σχέδιο ΜPB-L-02.2.A) και να γίνει εκ νέου υπολογισμός του εμβαδού της χερσαίας ζώνης .

 

 

                  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ

 

 

                                                                                    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ