Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανατολικής Σάμου και για το θέμα της αστικής συγκοινωνίας αποφασίστηκε η λειτουργία της. Μετά από διαλογική συζήτηση το σώμα κατέληξε προς ψήφιση 3ων προτάσεων , συγκεκριμένα :

  • Την άμεση λειτουργία της δημοτικής συγκοινωνίας αναθέτοντας σε τρίτο, το συγκοινωνιακό έργο για διάστημα έξι μηνών με ελάχιστο κόμιστρο 0.50€ η οποία θα ανανεωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου πριν την παρέλευση του εξαμήνου, πρόταση που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία με 13 ψήφους της δημοτικής αρχής και της παράταξης “Η Σάμος αλλάΖΕΙ” .

 

  • Η παράταξη ”Όλοι μαζί για την Σάμο” και η παράταξη “Ανατροπή” ήταν υπέρ της εισήγησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου η οποία ήταν η εξής:

Να αναμένουμε τις προαναφερθείσες αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και τις αντίστοιχες ενέργειες της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών – Αρμόδια Αρχή καθώς και αυτές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενότητα Σάμου – Αρμόδια Τοπική Αρχή), οι οποίες και θα αποσαφηνίσουν σε μεγάλο βαθμό το (ρευστό σήμερα) νομικό πλαίσιο εντός του οποίου θα πρέπει να κινηθεί ο Δήμος Ανατολικής Σάμου για τη θέση σε λειτουργία δημοτικής αστικής συγκοινωνίας. Η πρόταση έλαβε 10 ψήφους.

 

  • Η πρόταση που κατατέθηκε από την «Λαϊκή Συσπείρωση» για άμεση λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας με τα υπάρχοντα μέσα και ταυτόχρονα εκσυγχρονισμό σε μέσα και προσωπικό, έλαβε 2 ψήφους.

 

Τελικά, το σώμα κατά πλειοψηφία κατέληξε στην λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας η οποία προτάθηκε από την δημοτική αρχή αλλά και την παράταξη «Η Σάμος αλλάζει» με την οποία επισπεύδονται οι διαδικασίες σε αντίθεση με την άλλη πρόταση σύμφωνα με την οποία θα καθυστερούσε την έναρξή της κατ’ ελάχιστο τα 2 έτη. Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βαθέος κος Σταμάτης Σεϊρλής , ο οποίος συντάχθηκε με την διαμορφωθείσα πρόταση της δημοτικής αρχής και της παράταξης «Η Σάμος αλλάζει» υπέρ της άμεσης έναρξης λειτουργίας της δημοτικής συγκοινωνίας αφού επισήμανε την αναγκαιότητα της, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους κατοίκους της κοινότητας.

 

Εκτός ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν τρία θέματα,

  • το αίτημα για την διανομή επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής ΤΕΒΑ/FEAD από το οποίο δεν ωφελούνται οι δικαιούχοι του νησιού μας τα τελευταία έτη,
  • το αίτημα του για την επέκταση του θεσμού των σχολικών γευμάτων στις σχολικές μονάδες του δήμου μας,
  • η συγκρότηση επιτροπής του ΔΣ με τη συμμετοχή του καθηγητή Χρίστου Λάνδρου προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες χωροθέτησης και επιλογής μνημείου για την Εθνική Αντίσταση.

Ομόφωνα το σώμα αποφάσισε να υποβάλλει αίτημα ένταξης του δήμου μας στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ και αίτημα για την επέκταση των σχολικών γευμάτων σε όλα τα σχολεία του δήμου μας. Τέλος για το σκοπό του μνημείου συγκροτήθηκε η επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του ΔΣ και τους Επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων στην οποία θα συμμετέχει ως ιστορικός σύμβουλος ο κ. Χρίστος Λάνδρος.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Κολλάρος