ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανατολικής Σάμου κατά τη συνεδρίαση του στις  28 Ιουνίου  2021 , πλην των άλλων θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν,  έλαβε με απόλυτη πλειοψηφία  απόφαση  ( επί 24 παρόντων  21 υπερψήφισαν την πρόταση) για την μετονομασία του Δήμου μας και ανέβαλε τη συζήτηση του θέματος προκειμένου να πραγματοποιηθεί διαβούλευση με το Δήμο Δυτικής Σάμου.

Επίσης,  με απόλυτη πλειοψηφία ελήφθη απόφαση για την εύρεση χώρου εγκατάστασης καταφυγίου φιλοξενίας αδέσποτων ζώων και  για την αποσύνδεση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά από το προσφυγικό-μεταναστευτικό.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ