ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ του Δήμου  Ανατολικής  Σάμου την Δευτέρα   19/ 12/2022  πλην των άλλων θεμάτων της  ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν : 1) συζητήθηκε το θέμα της  έγγραφης παρέμβασης  του Δήμου Ανατολικής Σάμου  προς το Υπουργείο Οικονομικών  σχετικά με τις νέες αντικειμενικές  αξίες  χωρικής μας αρμοδιότητας .

Ομόφωνα αποφασίστηκε  η υποβολή γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου  επί των αντικειμενικών αξιών ακινήτων. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε να ζητηθεί η μείωση των τιμών ειδικά στις  περιοχές όπου αυξήθηκαν υπέρμετρα  οι  τιμές ζώνης.

2) Καθορίστηκαν οι θέσεις στάσιμου εμπορίου στην πόλη της Σάμου  και αποφασίστηκε ομόφωνα να εγκατασταθούν  στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Δήμου Ανατολικής Σάμου επί της οδού Κανάρη , χώρος  που με δαπάνες του Δήμου θα διαμορφωθεί κατάλληλα για την άσκηση στάσιμης εμπορικής  δραστηριότητας ( οιονεί λαϊκή αγορά ) σύμφωνα  με το νόμο 4849/2021.

3) Τέλος ομόφωνα αποφασίστηκε η παραχώρηση χώρου στο Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου προκειμένου να στεγαστεί δομή μαθητείας στη Ξυλοναυπηγική Τέχνη.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΚΟΛΛΑΡΟΣ   ΓΙΩΡΓΟΣ