Την πρόθεσή του να μην  συμμετέχει στις  επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές  γνωστοποιεί ο κ. Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους, μέσω ανακοίνωσης στα ΜΜΕ εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

 

Ο κ. Παπαθεοφάνους αναφέρει:

“Η φύση των προβλημάτων του νησιού μας κατά την πεποίθησή μου, επιβάλει την ενιαία και ομόθυμη αντιμετώπισή τους.

Ο διαχωρισμός, με τον απαράδεκτο από κάθε άποψη τρόπο που πραγματοποιήθηκε και η αντιπαλότητα που θα προκύψει, την οποία βέβαια απεύχομαι, ελάχιστα προβλήματα θα αντιμετωπίσουν, περισσότερα και άλυτα θα δημιουργήσουν.

Για τον λόγο αυτό και μετά από πολλή και επώδυνη για μένα σκέψη, θεωρώ στη φάση αυτή, άσκοπη την ενασχόλησή μου με τα αυτοδιοικητικά μας πράγματα.

Ευχαριστώ όλους όσους στήριξαν και συμπαρατάχτηκαν στη φιλόδοξη προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα τα δύσκολα προβλήματα που μας απασχολούν και που δυστυχώς, μικροπολιτική και μικροσυμφέροντα, ακύρωσαν”.