ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ:Καταγραφή χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σάμου, στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΥΑ 1102/182415/22-7-2021 ΦΕΚ 3211 Β΄), καλεί όσους έχουν στην κατοχή τους χοίρους, είτε σε συστηματικές εκμεταλλεύσεις, είτε σε μη εμπορικές χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις οικογενειακού τύπου (αποκλειστικά για ιδιοκατανάλωση), να το δηλώσουν στην Κτηνιατρική Υπηρεσία.

Ζώα που εκτρέφονται σε μη καταγεγραμμένες εκτροφές, θα θανατώνονται σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ 1. της ανωτέρω ΥΑ.

Η σήμανση και καταγραφή των χοίρων, καθώς και η αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας, σε εμπορικές και μη, εκμεταλλεύσεις χοίρων, είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη και τον έλεγχο της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων, αλλά και άλλων σοβαρών νοσημάτων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Κτηνιατρικής Σάμου στα τηλέφωνα: 2273350440, 2273353461, 2273353463, με το Κτηνιατρικό Κέντρο Καρλοβάσου στο τηλέφωνο 2273030648 και με το Τμήμα Α.Ο. και Κτηνιατρικής Ικαρίας στα τηλέφωνα 22753 51327-8,  ή στο e-mail: ktiniatriki@samos.gr.

 

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Ευμορφία Χριστινίδου