ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Σε απάντηση πρόσφατων αναρτήσεων και δημοσιευμάτων, σχετικών με το ΚΕΦΙΑΠ Σάμου, επισημαίνουμε τα παρακάτω, προς αποκατάσταση της πραγματικότητας:

  1. Μας στενοχωρεί ιδιαίτερα το γεγονός με τον πρώτο τίτλο του άρθρου. Γι’ αυτόν τον τίτλο, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, πέρα από την άποψη της κας Παπαδοπούλου, η οποία τυχαίνει να είναι πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων των σχολείων ειδικής αγωγής, δεν ζητήθηκε η γνώμη κάποιου εκπροσώπου του ΚΕΦΙΑΠ ή των σχολείων.
  2. Μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, ότι παρά αυτή την ιδιότητα της κας Παπαδοπούλου, το μεγαλύτερο μέρος των γραφομένων αναφέρεται στο ΚΕΦΙΑΠ, όπου απουσιάζουν οι απόψεις των εκπροσώπων ή των εξυπηρετούμενων του κέντρου. Το ερώτημα μας είναι εύλογο. Γιατί;
  3. Ξεκαθαρίσουμε, για μια ακόμη φορά, ότι το μοναδικό κοινό ανάμεσα στο ΚΕΦΙΑΠ και στα σχολεία ειδικής αγωγής, είναι η φιλοξενία των σχολείων  στο κτήριο του ΚΕΦΙΑΠ.
  4. Ακόμη και στην αλλαγή των γραφομένων, γίνεται εμφανής η προσπάθεια “αποκατάστασης” του προσωπικού των σχολείων ειδικής αγωγής. Ουδεμία λέξη για το ΚΕΦΙΑΠ. Γιατί;
  5. Σε ό,τι αφορά τις ενέργειες εντός του κτηρίου, πραγματοποιούνται συχνά απεντομώσεις – μυοκτονίες στους χώρους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από το ΚΕΦΙΑΠ. Είμαστε γνώστες ότι το ίδιο γίνεται και από τα σχολεία στους χώρου της φιλοξενίας τους. Επίσης, έχουν γίνει αρκετές εργασίες αποκατάστασης, οι οποίες πρέπει να είναι συνεχείς, σε ένα κτήριο με κακοτεχνίες από τη στιγμή της αποπεράτωσής του.
  6. Ενημερώσουμε ότι το σημερινό προσωπικό του ΚΕΦΙΑΠ είναι: μια (1) κοινωνική λειτουργός, μια (1) λογοθεραπεύτρια, δύο (2) φυσιοθεραπευτές, μια (1) παιδίατρος με μετακίνηση στο Νοσοκομείο και μια (1) διοικητική υπάλληλος με μετακίνηση στο Νοσοκομείο. Επιπλέον, το τελευταίο χρονικό διάστημα μια (1) ημέρα την εβδομάδα παρέχει υπηρεσίες  μια (1) ψυχολόγος του Νοσοκομείου.
  7. Στο ΚΕΦΙΑΠ μπορούν να απευθυνθούν όλα τα άτομα με αναπηρίες και το οικογενειακό τους περιβάλλον. Επίσης, μπορεί να απευθυνθεί και κάθε πολίτης, ο οποίος επιθυμεί εξειδικευμένη ενημέρωση.
  8. Οι υπηρεσίες, τις οποίες να παρέχει το ΚΕΦΙΑΠ είναι:

– Έγκαιρη  αξιολόγηση , έλεγχος ανάπτυξης παιδιών.

– Παιδιατρική παρακολούθηση και συμβουλευτική γονέων.

– Κοινωνική στήριξη των ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους.

-Ενημέρωση των ατόμων με αναπηρίες για τα δικαιώματα τους  ( παροχές, επιδόματα κλπ).

– Λογοθεραπεία παιδιών και ενηλίκων.

– Φυσιοθεραπεία  παιδιών και ενηλίκων

– Χορήγηση αναπτυξιακής δοκιμασίας επικοινωνίας «παῑς» στα παιδιά.

-Ψυχολογική στήριξη των εξυπηρετούμενων και των οικογενειών τους.

 

9.Οι δράσεις του ΚΕΦΙΑΠ Σάμου, των ετών 2018 και 2019, συνοψίζονται:

– Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για τα άτομα με αναπηρίες σε μαθητές όλων των βαθμίδων.

– Υλοποίηση διήμερου προγράμματος ευαισθητοποίησης για τη διαφορετικότητα τον Μάιο του 2018. Το πρόγραμμα  σχεδιάστηκε από τους εργαζόμενους του ΚΕΦΙΑΠ, σε συνεργασία με εργαζόμενους της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Σάμου και τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης –ΣΚΕΠ. Στο πλαίσιο προγράμματος αυτού του πραγματοποιήθηκαν: 1.Εκπαιδευτικά προγράμματα ενημέρωσης και εξοικείωσης με την αναπηρία σε μαθητές με τον τίτλο: “Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο”.

  1. Ημερίδα – ανοικτός διάλογος εξοικείωσης με την αναπηρία και τη διαφορετικότητα με τον τίτλο: «Σκέψου διαφορετικά» , προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, με στόχο την άρση των προκαταλήψεων και του αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία.

– Στις 8 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα: «Πρώιμη Παρέμβαση».

– Συνεργασία  με το  Δ.Ι.Ε.Κ. Γενικού Νοσοκομείου Σάμου.

– Πραγματοποίηση προγραμμάτων δράσεων – παρεμβάσεων  ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης μαθητικού πληθυσμού από την κοινωνική λειτουργό και τη λογοθεραπεύτρια, για την «Πρόληψη ατυχημάτων», τις «Ασφαλείς διαδρομές προς και από το σχολείο» και τις «Τεχνικές χαλάρωσης για τη πρόληψη και τον έλεγχο του στρες».

– Ομάδα γονέων.

– Προγραμματίζεται η οργάνωση τριήμερων εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και εξοικείωσης με τη διαφορετικότητα, τον Μάιο 2019.

Όλα τα παραπάνω ενδεικτικά αναφέρονται ώστε να  μη μηδενίζονται οι καταβαλλόμενες  προσπάθειες, καθώς και το παρεχόμενο έργο του συγκεκριμένου φορέα.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ