ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ:

Βουλή των Ελλήνων Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα Ερωτήσεων 1. Βουλευτή κ. Γεώργιο Λογιάδη

2. Υπουργείο Οικονομικών

3. Υπουργείο Εσωτερικών

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 1806/10.12.2021 Ερώτηση με θέμα: « Διοικητήριο Αγίου Κηρύκου Ικαρίας»

 

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 1806/10.12.2021 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Γεώργιου Λογιάδη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες και σε ό,τι αφορά το ΥΠ.ΠΟ.Α., σας γνωρίζουμε τα εξής: Το κτήριο του Διοικητηρίου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας δεν έχει χαρακτηριστεί ως νεότερο μνημείο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4858/2021 (Α΄220), ούτε εκκρεμεί αίτημα για τον χαρακτηρισμό του. Σε περίπτωση που οι αρμόδιοι φορείς καταθέσουν σχετικό αίτημα, η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου, δύναται να συνδράμει στην κατάρτιση του φακέλου, προκειμένου να εξεταστεί το θέμα από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ. Επιπλέον, δεδομένου ότι πρόκειται για κτήριο προγενέστερο των τελευταίων εκατό ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4858/2021, για οποιαδήποτε εργασία θα πρέπει να συνταχθεί τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη μελέτη αποτύπωσης και αποκατάστασης του κτηρίου, η οποία θα υποβληθεί προς έγκριση στις συναρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.

 

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού

2. ΓΔΑΜΤΕ

3. ΔΠΑΝΣΜ

4. ΥΝΜΤΕ Βορείου Αιγαίου