Δελτίο Τύπου

Σε συνέχεια της ανωτέρω επιστολής σας, (η οποία περιήλθε στην Υπηρεσία μας στις 29/05/2018), θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα συζητήθηκε σε έκτακτη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 07/05/2018.

 

Κατά την συγκεκριμένη συνεδρίαση παρουσιάστηκε αναλυτικά το υπό διαμόρφωση κείμενο νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και οι παρατηρήσεις της ΚΕΔΕ αλλά και οι επιμέρους παρατηρήσεις του Δημοτικής Αρχής, οι οποίες  προήλθαν από την περαιτέρω ανάλυση των επιπτώσεων των προβλεπομένων, σε ένα ακριτικό, νησιωτικό, υποστελεχωμένο, υποχρηματοδοτημένο δήμο, ο οποίος πέραν όλων των άλλων προκλήσεων, καλείται να αντιμετωπίσει και τις συνέπειες των μεταναστευτικών / προσφυγικών ροών.

 

Στην με αριθμό 108/2018, κατά πλειοψηφία, Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, (την οποία η Παράταξή σας καταψήφισε),  η εκφρασμένη θέση του Συμβουλίου και κατά συνέπεια του Δήμου Σάμου ήταν ότι:

  1. Το νομοσχέδιο, ως είχε κατά την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δεν ήταν δυνατόν να αποτελέσει βάση εποικοδομητικής συζήτησης ή κείμενο επιδεχόμενο βελτιώσεων
  2. Το νομοσχέδιο θα έπρεπε να επανακατατεθεί μετά από δίμηνη περίοδο διαβούλευσης του ΥΠ.ΕΣ με την Αυτοδιοίκηση σε τοπικό επίπεδο με την διοργάνωση ημερίδων και παρουσιάσεων με την συμμετοχή όλων των αιρετών.

 

Όσον αφορά στην παρατήρησή σας, για τυχόν σκοπιμότητες «μητροπολιτικών δήμων», στην διαμόρφωση των θέσεων της ΚΕΔΕ, δεν θα πρέπει να παραγνωρισθεί το γεγονός ότι η ΚΕΔΕ αποτελεί την συλλογική έκφραση της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας σε ανώτατο επίπεδο, καθώς και ότι στα συλλογικά όργανα που διαμορφώνουν τις θέσεις τους μετέχουν αιρετοί, οι οποίοι προέρχονται από όλες τις παρατάξεις και από πολλούς διαφορετικούς δήμους της χώρας, ενώ δεν θα πρέπει να αποσιωπάται ή να υποβαθμίζεται το γεγονός ότι ο Δήμος Σάμου, συμμετέχει τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και σε άλλα θεσμικά όργανα της ΚΕΔΕ.

Στρατηγική επιλογή του Δήμου Σάμου, αποτελεί, διαχρονικά, η διαβούλευση, η διαμόρφωση κοινών θέσεων, η επίτευξη ευρύτερων συναινέσεων και συνεπώς η πρότασή σας είναι αποδεκτή.

 

Προκειμένου όμως να υπάρξει απτό αποτέλεσμα στην προτεινόμενη διαβούλευση, (η οποία άλλωστε περιλαμβάνεται και στην 108/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), θεωρούμε σκόπιμο, οι Παρατάξεις να στείλουν τις επεξεργασμένες θέσεις τους, προκειμένου να τις αποστείλουμε σε όλους του Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους και την κατάθεση εκ μέρους των συγκεκριμένων θέσεων – προτάσεων.

Χθες, Τρίτη 05/06/2018, υπήρξε συνάντηση μεταξύ του αρμοδίου Υπουργού, κ. Π. Σκουρλέτη, με τους Προέδρους της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, τα αποτελέσματα της οποίας θα σας κοινοποιήσουμε, μόλις μας διαβιβαστούν.

 

Τέλος, θεωρούμε ότι η συμμετοχή του Βουλευτή του Νομού στην συγκεκριμένη διαβούλευση είναι απολύτως απαραίτητη και επιβεβλημένη.

 

 

 

 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ