ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή την ανάρτηση του Συλλόγου Γυναικών Μυτιληνιών Σάμου σχετικά με την στελέχωση των Παιδικών Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ανατολικής Σάμου σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα.

 

Η παρούσα Δημοτική Αρχή αντιμετώπισε σαν θέμα προτεραιότητας τη στελέχωση των Δομών του Δήμου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ικανοποίηση των αναγκών φιλοξενίας βρεφών και νηπίων όλων των κατοίκων του Δήμου.

 

Ήδη κατά την περίοδο 2020 – 2021 – 2022 το προσωπικό της Διεύθυνσης Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, στο πλαίσιο δράσεων για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας, ενισχύθηκε με:

 • 2 στελέχη Τ.Ε. Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας, (τέως ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων).

 

Κατά την περίοδο 2022 – 2023 το προσωπικό της Διεύθυνσης Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, ενισχύθηκε, μέσω ΕΣΠΑ και με διαδικασίες ΑΣΕΠ, με την πρόσληψη:

 • 3 στελεχών Τ.Ε. Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας, (τέως ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων),
 • 2 στελεχών Δ.Ε. Μαγείρων και
 • 2 στελεχών Υ.Ε. Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων.

 

Για την περίοδο 2023 – 2024, η Δημοτική Αρχή εισηγήθηκε και το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε, (με τις με αριθμό 134, 135 και 136/14.06.2023 Αποφάσεις του), την περαιτέρω ενίσχυση του προσωπικού της Διεύθυνσης Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών,μέσω ΕΣΠΑ και με διαδικασίες ΑΣΕΠ, με την πρόσληψη:

 • 6 στελεχών Π.Ε. ή Τ.Ε. Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας, (τέως Βρεφονηπιοκόμων),
 • 2 στελεχών Δ.Ε. Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων και
 • 1 στελέχους Υ.Ε. Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων.

 

Το Σχέδιο Ανακοίνωσης Προκήρυξης των θέσεων αυτών μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απεστάλη στο Α.Σ.Ε.Π. για έγκριση, με το Α.Π. 16649/28.07.2023.

 

Στις 17.08.2023 με μήνυμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας  το Α.Σ.Ε.Π., ζήτησε να καθοριστεί επακριβώς ο αριθμός Π.Ε. και Τ.Ε. Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας, κάτι που έγινε με την με αριθμό 217/28.08.2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την οποία ομόφωνα αποφασίστηκε η πρόσληψη με διαδικασίες Α.Σ.Ε.Π. :

 • 2 στελεχών Π.Ε. Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας, (τέως Βρεφονηπιοκόμων),
 • 4 στελεχών Τ.Ε. Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας, (τέως Βρεφονηπιοκόμων),
 • 2 στελεχών Δ.Ε. Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων και
 • 1 στελέχους Υ.Ε. Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων.

Η Απόφαση διαβιβάστηκε ηλεκτρονικά στο Α.Σ.Ε.Π. στις 31.08.2023.

 

Στις 11.09.2023 πάλι με μήνυμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας  το Α.Σ.Ε.Π., ζήτησε την αποστολή του οριστικού πίνακα ωφελουμένων, για την περίοδο 2023 – 2024.

Αυθημερόν ενημερώθηκε το Α.Σ.Ε.Π. ότι, σε αντίθεση με προηγούμενα έτη, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. δεν εξέδωσε τον αιτούμενο πίνακα και αντ’ αυτού απεστάλη πίνακας των εγκεκριμένων συμβάσεων καθώς και ο «Ενδεικτικός και μη Εξαντλητικός Κατάλογος Φορέων και Δομών που συμμετέχουν στη Δράση 2023 – 2024», ο οποίος είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. τις προηγούμενες ημέρες.

Στις 12.09.2023πάλι με μήνυμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας  το Α.Σ.Ε.Π., ζήτησε την εκ νέου αποστολή του Σχεδίου Ανακοίνωσης Προκήρυξης των συγκεκριμένων θέσεων με νέο πρωτόκολλο και επικαιροποιημένη ημερομηνία, κάτι στο οποίο η Υπηρεσία ανταποκρίθηκε άμεσα και απεστάλη στο Α.Σ.Ε.Π. το με Α.Π. 20898/13.09.2023 έγγραφο του Δήμου Ανατολικής Σάμου, ώστε να ολοκληρωθεί ο έλεγχος, να εγκριθεί η Προκήρυξη των θέσεων και να ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψης των στελεχών.

 

Σήμερα, 15.09.2023 απεστάλη στο Δήμο το με Α.Π. 31460/15.09.2023 Έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π., με το οποίο εγκρίνεται η Ανακοίνωσης Προκήρυξης των αιτουμένων θέσεων. Η Ανακοίνωση θα δημοσιευθεί και στον τοπικό τύπο άμεσα, κάτι που αποτελεί και το σημείο έναρξης της διαδικασίας υποβολής των δικαιολογητικών για την ανάδειξη των επιτυχόντων που θα στελεχώνουν τη Διεύθυνση Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

 

Για λόγους τάξεως θα πρέπει να επισημανθεί ότι το Α.Σ.Ε.Π. δεν θα μπορούσε να ολοκληρώσει τον επί της ουσίας έλεγχο του Σχεδίου Προκήρυξης των θέσεων, παρά μόνο αφού είχε:

 • εκδοθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. η προκήρυξη της Δράσης για την περίοδο 2023-2024,
 • εκδοθεί ο κατάλογος των φορέων και των δομών που συμμετέχουν στη Δράση και
 • ολοκληρωθεί ο έλεγχος των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για φιλοξενία βρεφών και νηπίων, ώστε να οριστικοποιηθούν και εγκριθούν οι σχετικές συμβάσεις.

 

Επισημαίνεται ότι με την πρόσληψη των 9 στελεχών που αναμένονται, η αναλογία μεταξύ εκπαιδευτικού προσωπικού και φιλοξενούμενων βρεφών και νηπίων θα δώσει την δυνατότητα,  για πρώτη φορά να φιλοξενηθούν στις Δομές του Δήμου, τόσα βρέφη και νήπια όση είναι και η δυναμικότητα των Δομών.

 

Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί ότι σήμερα, (Σεπτέμβριος 2023), στην Διεύθυνση Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών υπηρετούν :

 • 11Τ.Ε. Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας, (τέως ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων)
 • 19Δ.Ε. Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
 • 1 Δ.Ε. Βοηθών Νοσηλευτών
 • 7Δ.Ε. Μαγείρων
 • 1 Δ.Ε. Διαχειριστών
 • 11Υ.Ε. Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων και
 • 1 Π.Ε. Παιδιάτρων με σύμβαση μίσθωσης έργου

 

Είναι προφανές, ότι κατά την θητεία της παρούσας Δημοτικής Αρχής έχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για την στελέχωση με όλες τις ειδικότητες της Διεύθυνσης Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, με ιδιαίτερη έμφαση  στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού, με διαδικασίες κάλυψης των αναγκών στο πλαίσιο μιας σταθερής βάσης και χωρίς να απαιτείται η προσφυγή σε έκτακτες διαδικασίες απασχόλησης προσωπικού με συμβάσεις δίμηνης ή οκτάμηνης διάρκειας, ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα ικανοποίησης των αιτημάτων όλων των οικογενειών και οι όποιες αρρυθμίες να αποτελέσουν παρελθόν.

 

 

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου