Για την ενημέρωση των σεισμόπληκτων πολιτών της Σάμου, σας αποστέλλουμε συνημμένα την απάντηση του αρμόδιου Υφυπουργού στην υπ’ αριθμ. 2666/18.1.2024 ερώτηση του Βουλευτή ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Ν. Λέσβου, Παναγιώτη Παρασκευαϊδη.


 

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου».

ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθ. 2666/18.1.2024 Ερώτηση.

 

Επισημαίνεται ότι, όταν οι φάκελοι υποβάλλονται ορθά (με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά), οι σχετικές διοικητικές Πράξεις εκδίδονται άμεσα.

Όσον αφορά στην παράταση της επιδότησης ενοικίου/ συγκατοίκησης για την κάλυψη των

δαπανών της στέγασης των πληγέντων, σας ενημερώνουμε ότι η Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. -ως αρμόδια Υπηρεσία- προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Αναφορικά με τις κατεδαφίσεις των κτηρίων που χαρακτηρίστηκαν από την Υπηρεσία επικινδύνως ετοιμόρροπα -σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία- υπεύθυνοι για την κατεδάφισή τους είναι οι ιδιοκτήτες και σε περίπτωση που αμελούν, τα κατεδαφίζουν οι Δήμοι και η δαπάνη χρεώνεται στους ιδιοκτήτες. Στην προκειμένη περίπτωση, δοθέντος ότι πολλά από τα κτήρια που χαρακτηρίστηκαν επικινδύνως ετοιμόρροπα είναι αγνώστων ιδιοκτητών (είτε διότι μένουν στο εξωτερικό, είτε διότι υπάρχουν πολλοί κληρονόμοι), εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση προς τους Δήμους για τις κατεδαφίσεις των ετοιμόρροπων κτηρίων, ούτως ώστε να μην επιβαρυνθούν ούτε οι πολίτες ούτε οι Δήμοι.

Τέλος, όσον αφορά στη δυνατότητα αναπροσαρμογής του ύψους της επιδότησης – κρατικής  αρωγής, σας πληροφορούμε ότι τα οριζόμενα ποσοστά της Δωρεάν Κρατικής Αρωγής και του Ατόκου Δανείου (80% και 20%, αντίστοιχα), τα οποία συνιστούν τη Στεγαστική Συνδρομή για την αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων από τον εν λόγω σεισμό, είναι αυτά που ισχύουν εν γένει σε όλες τις φυσικές καταστροφές και δύναται να διαφοροποιηθούν σε ειδικές -λόγω ειδικών τοπικών συνθηκών- περιπτώσεις. Τονίζεται ότι το ποσό του δανείου χορηγείται άτοκα στους πληγέντες και οι τόκοι καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο. Επίσης, όσον αφορά στη χορηγούμενη Στεγαστική Συνδρομή για την επισκευή των πληγέντων κτηρίων, δόθηκε η δυνατότητα ο υπολογισμός της δαπάνης των εργασιών επισκευής να γίνει βάσει του Ενιαίου Τιμολογίου [βλ. υπ’ αριθ. 270999/Δ5/2022 Υ.Α. (Β’ 1894)], το οποίο επικαιροποίησε τις οριζόμενες τιμές του προγενέστερου τιμολογίου [βλ. υπ’ αριθ. οικ: 6772 /Β9β Υ.Α. (Β’ 3201) με αύξηση -όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο- έως 30%, και παράλληλα προστέθηκαν νέα επισκευαστικά άρθρα για εργασίες επισκευής που δεν είχαν προβλεφθεί στο προγενέστερο τιμολόγιο, προκειμένου να συμπεριληφθούν στις άδειες επισκευής και να χορηγηθεί αποζημίωση και για αυτές.

Όσον αφορά στα ζητήματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων μας, και προκειμένου να δοθεί μια σαφής και ολοκληρωμένη απάντηση επί των τεθέντων ερωτημάτων, αρμόδια να σας ενημερώσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.

 

Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ