ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Σχετικά με την απάντησή μας, στα ερωτήματα που μας απέστειλε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό κ. Χ. Σκέρτσος και αφορούσαν τις άμεσες ανάγκες της Σάμου, που προκύπτουν από τη διαχείριση του Μεταναστευτικού, γνωστοποιούνται τα ακόλουθα :

1. Τη 13η Ιανουαρίου λάβαμε το ανωτέρω ερωτηματολόγιο (επισυνάπτεται) με καταληκτική ημερομηνία απάντησης την 15η Ιανουαρίου
2. Την ίδια ημέρα το διαβιβάσαμε (μετά από τηλεφωνική επικοινωνία) στο Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, προκειμένου να έχουμε τις απόψεις του Δήμου. Αυτό απαιτούσε η δεοντολογία αλλά και η ουσιαστική καταγραφή των προβλημάτων.
3. Ο κ. Δήμαρχος (ορθώς) ανέφερε, ότι προκειμένου να απαντήσει θα πρέπει να προηγηθεί νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μας απέστειλε, παρά ταύτα, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από 26/11/2019 στην οποία, πέραν των άλλων, γίνεται αναφορά και σε πάγια και ζωτικά αιτήματα του Δήμου για έργα υποδομής.
4. Την 15η Ιανουαρίου 2020 αποστείλαμε την απάντησή μας (επισυνάπτεται), στην οποία συμπεριλάβαμε όσα το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Σάμου ανέφερε και συμπεριλαμβανόταν στο ερωτηματολόγιο, καθώς και όσα από προσωπική μας, αντικειμενική, άποψη είναι υψίστης σημασίας για το νησί της Σάμου (και περιλαμβανόταν στο ερωτηματολόγιο του Υπουργείου. π.χ. το σοβαρό πρόβλημα του χωροταξικού δεν συμπεριλαμβανόταν).

Όπως επισημαίνεται, τα αιτούμενα έργα δεν συνδέονται με τη λειτουργία νέου ΚΥΤ , δεν θεωρούνται ανταποδοτικά, αλλά συνδέονται με τις τρέχουσες ανάγκες της υπάρχουσας, μη διαχειρίσιμης κατάστασης, του προσφυγικού-μεταναστευτικού.

Το έντυπο ενημέρωσης αναφέρει:

Προτεινόμενος Χώρος :
Δήμος Ανατολικής Σάμου
Περιοχή:
ΣΑΜΟΣ
Δυνητική χωρητικότητα διαμενόντων:
Αρχικός (προ 6ετίας)προγραμματισμός 600. Σήμερα διαμένουν περίπου 8000

1. Συνοπτική περιγραφή του προβλήματος που δυνητικά δημιουργεί στον Δήμο η χωροθέτηση της Δομής Φιλοξενίας.

Η υπάρχουσα δομή (ελεύθερης εισόδου-εξόδου), λειτουργεί στις παρυφές της πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα δημιουργία τεράστιων προβλημάτων που αφορούν την Ασφάλεια, την Υγεία, την Παιδία και τις εν γένει κοινωνικές δραστηριότητες των πολιτών.
Σχετικά με την υπό κατασκευή της νέας, κλειστού τύπου, δομής στην τοποθεσία Ζερβού, εγείρονται τα ίδια ερωτήματα, καθώς και εάν η προβλεπόμενη χωρητικότητα, θα καλύψει τις ανάγκες συνολικής μεταφοράς των φιλοξενουμένων από την υπάρχουσα δομή.

2. Βασικές ελλείψεις που υπάρχουν σήμερα στον Δήμο και σχετίζονται με τη χωροθέτηση Δομής.

( Αναφερόμαστε στην υπάρχουσα δομή).

-Ύδρευση
-Αποχέτευση
-Υγειονομική περίθαλψη
-Αποκομιδή απορριμμάτων
-Φύλαξη

3. Προτεινόμενα ανταποδοτικάέργα/υπηρεσίες (ενδεικτικές κατηγορίες):

ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Έργα υποδομής και εξοπλισμός Δήμου
Μηχανολογικός εξοπλισμός-Απορριμματοφόρα- Οδοποιητικά μηχανήματα.
Ενίσχυση υπηρεσιών προς πολίτες
Πρόσληψη προσωπικού-Βελτίωση κτηριακών υποδομών του Δήμου.
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Πλήρη στελέχωση δομών, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων
Υγεία
-Κάλυψη ελλείψεων ιατρικού , νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού , του Νοσοκομείου Σάμου.
-Αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού.
-Βελτίωση κτηριακών υποδομών.
Τα ίδια ισχύουν και για το Κέντρο Υγείας Βαθέως καθώς και για το κέντρο Υγείας Καρλοβάσου.

Φύλαξη βρεφών και νηπίων
Δημιουργία νέων βρεφονηπιακών σταθμών και πλήρη στελέχωση των υπαρχόντων .
Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας
– Κατάργηση ΦΠΑ
– Προγράμματα επιδοτούμενης εργασίας
Καταπολέμηση της ανεργίας
-Προγράμματα επιδοτούμενης εργασίας
-Δημιουργία Τοπικών προγραμμάτων καταπολέμησης ανεργίας.
-Κριτήριο εντοπιότητάς στις προσλήψεις
Στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας

Ενίσχυση θαλασσίων συγκοινωνιών με
δρομολόγηση επιδοτούμενων δρομολογίων ώστε να καλυφθεί η καθημερινή σύνδεση του νησιού με την υπόλοιπη Ελλάδα.
Προστασία περιβάλλοντος

Λειτουργία βιολογικού καθαρισμού
στο Βαθύ.
Βελτιωτικά έργα στον λιμένα Βαθέως.
Δράσεις πολιτισμού
Ενίσχυση τοπικών πολιτιστικών συλλόγων.
Πολιτική προστασία
-Αναβάθμιση πυροσβεστικής υπηρεσίας.
-Ενίσχυση και οργάνωση εθελοντικών σωμάτων
Ασφάλεια

Ενίσχυση αστυνομικού σώματος
(Στελέχωση και υποδομές)
Άλλες θεματικές

4. Υποστήριξη των Δήμων και των δημοσίων υποδομών για ποιοτικήλειτουργία και ενσωμάτωση των Δομών στην καθημερινότητα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ενίσχυση δομών και υπηρεσιών Εκπαίδευσης (ενίσχυση σε εκπαιδευτικό προσωπικό/δομές/μεταφορά μαθητών κοκ)
Δημιουργία ανώτατης σχολής ή παραρτημάτων στην πρωτεύουσα.
Δημιουργία και λειτουργία επιστημονικών ινστιτούτων για την ανάδειξη της πολιτιστικής-Επιστημονικής κληρονομιά της Σάμου(Πυθαγόρας, Αρίσταρχος, Επίκουρος, Ευπαλίνος, Μακροζωία κ.λ.π.)

Ενίσχυση δομών και υπηρεσιών Υγείας (ενίσχυση σε ιατρικό προσωπικό διαμεσολαβητές υγείας κοκ)
Κίνητρα προσέλευσης ιατρο-νοσηλευτικού προσωπικού.
Σύνδεση δομών υγείας με πανεπιστημιακές σχολές.
Προγράμματα εργασιακής ένταξης
Επιδοτούμενα προγράμματα μερικής ή πλήρους απασχόλησης
Εκπαίδευση στη γλώσσα και δράσεις πολιτισμού
Διενέργεια ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων .
Ενίσχυση Υποδομών (αποκομιδή απορριμμάτων/αποχέτευση/ύδρευση/οδικό δίκτυο κοκ)
Βελτίωση οδικού δικτύου, αποτελεσματική και ταχεία αποκομιδή απορριμμάτων
-Βελτίωση-συντήρηση δικτύου υδροδότησης .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Όπως μας έχει ενημερώσει ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, πολλές από τις ανωτέρω προτάσεις έχουν υποβληθεί στα αρμόδια υπουργεία.
2. Οι ανωτέρω προτάσεις αφορούν μέτρα για τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την λειτουργία της υπάρχουσας δομής φιλοξενίας των προσφύγων-μεταναστών.