«Σχετικά με το άρθρο σας με τον τίτλο «Ρουσφετάκι ‘’μακροζωίας’’», που  υπογράφει ο κ. Γ. Παγούδης, θα ήθελα να κάνω ορισμένες διευκρινήσεις, προκειμένου να έχετε ολοκληρωμένη άποψη.

Η εκχώρηση χρήσης από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου του Επικούρειου κτιρίου της Σάμου δεν αποτελεί απόφαση μόνο του περιφερειάρχη, κ. Μουτζούρη, αλλά ψηφίστηκε από 30 περιφερειακούς συμβούλους, ενώ η παράταξη του κ. Μουτζούρη διαθέτει 10 συμβούλους. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την ευρύτατη αποδοχή της πρότασης.

Το κτίριο ήταν είναι και θα είναι ιδιοκτησία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Το «Ινστιτούτο για τη Μελέτη της Μακροζωϊάς και των Ασθενειών του Γήρατος», κατά την απόφαση της περιφέρειας, θα χρησιμοποιεί τον χώρο χωρίς κάποια οικονομική απολαβή.

Η Περιφέρεια ως ιδιοκτήτης έχει αποφασίσει σε συννενόηση με το Υπουργείο Ανάπτυξης να εντάξει τη λειτουργία του Επικούρειου σε πρόγραμμα ΣΔΙΤ, προκειμένου να υπάρξει η απαιτούμενη χρηματοδότηση.

Μια διευκρίνηση για το Ινστιτούτο: Έχει ιδρυθεί προ 7ετίας, είναι αμιγώς επιστημονική ένωση και μέχρι σήμερα έχει διοργανώσει δεκάδες επιστημονικές εκδηλώσεις, Ελληνικές και διεθνείς, ενώ έχει δημοσιεύσει δεκάδες επιστημονικές εργασίες στα εγκυρότερα επιστημονικά περιοδικά. Σημειωτέον ότι ουδέποτε έχει πάρει κάποια κρατική επιχορήγηση και δεν έχει ενταχθεί σε κάποιο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Η λειτουργία του Ινστιτούτου στο Επικούρειο στοχεύει στη δημιουργία ενός επιστημονικού και πολιτισμικού κέντρου που θα στεγάσει όλη την τεράστια επιστημονική, φιλοσοφική και πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Στο πλαίσιο αυτό είναι αυτονόητο ότι έχουν θέση και οι πολιτιστικοί σύλλογοι της Σάμου».