Ο Δήμος Σάμου ενημερώνει ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων απαλλάσσονται πλήρως από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας – φωτισμού, όταν το ακίνητο τους δεν ηλεκτροδοτείται και δεν χρησιμοποιείται (είναι κενό) όταν αμέσως μετά την διακοπή της ηλεκτροδότησης, υποβάλουν στον Δήμο τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση της ΔΕΗ περί διακοπής της ηλεκτροδότησης του ακινήτου και
  2. Υπεύθυνη δήλωση τους προς το Δήμο ότι το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτείται και δεν χρησιμοποιείται καθ’οποιοδήποτε τρόπο (άρθρο 222 του Ν.4555/2018).

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που έχουν προβεί σε διακοπή ηλεκτροδότησης του ακινήτου τους έως 19/7/2018, έχουν προθεσμία έως 19/01/2019 να καταθέσουν στον Δήμο Σάμου τα εξής δικαιολογητικά προκειμένου να απαλλαγούν από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού:

  1. Βεβαίωση της ΔΕΗ περί διακοπής της ηλεκτροδότησης του ακινήτου και
  2. Υπεύθυνη δήλωση τους προς το Δήμο ότι το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτούνταν και δεν χρησιμοποιούνταν καθ’οποιοδήποτε τρόπο από την διακοπή της ηλεκτροδότησης και μετά (άρθρο 222 του Ν.4555/2018).