Σύμφωνα και με τη σχετική εισήγηση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, όποιος κάνει χρήση των χώρων αυτών παρανομεί.

00SiskepsiAvgenakis01

Με βάση την ΚΥΑ 1644/3-5-2020, για τις εξαιρέσεις εισόδου αθλητών και δικαιώματος ατομικών προπονήσεων στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στην πρώτη φάση αθλούνται προ – ολυμπιακές ομάδες και υποψήφιοι σχολών ΤΕΦΑΑ καθώς και στρατιωτικών σχολών.

 

Σε δεύτερη φάση και μέχρι νεωτέρας, οι ατομικές προπονήσεις θα ισχύσουν με περιοριστικά μέτρα με σχετικό κατάλογο εισερχομένων-εξερχομένων εγκατάστασης και συμπλήρωση σχετικών εντύπων προαγωνιστικού ιατρικού ιστορικού αθλητών και ιατρικού ιστορικού για το Τεχνικό Προσωπικό.

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου θα τηρήσει το σχετικό πρωτόκολλο απολύμανσης καθώς και τα υγειονομικά πρωτόκολλα αθλημάτων, όποτε αυτό απαιτηθεί.