Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες – κυβερνήτες πάσης φύσεως σκαφών ότι λόγω εκτέλεσης εργασιών καταστροφής εκρηκτικών που θα πραγματοποιούνται στην εν θέματι περιοχή προς αποφυγή τυχόν ατυχήματος

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΟΙΩΝ – ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 0,5 ΝΑΥΤ.

ΜΙΛ. ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ «ΑΓΚΑΛΙΑΣΜΑ» – «ΝΕΑΛΙΑ» ΑΓ.

ΚΗΡΥΚΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) ΚΑΙ ΩΡΕΣ 10:00 – 13:00 ΑΠΟ 22/09/2016 ΚΑΙ ΓΙΑ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΗΜΕΡΩΝ.

Ο ΛΙΜΕΝ/ΡΧΗΣ
ΑΝΘ/ΣΤΗΣ Λ.Σ. ΖΗΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ