Σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα γίνει στις 7 Σεπτεμβρίουμε όλους τους μαθητές παρόντες και με αυξημένα μέτρα προστασίας, τα οποία θα ανακοινωθούν προσεχώς. 

Ως εκπαιδευτικοί εκφράζουμε ξεκάθαρα την αντίθεσή μας σχετικά με αυτό το σενάριο λειτουργίας των σχολικών μονάδων (μάσκες σε όλους τους μαθητές για όλη την ημέρα σε 25άρια τμήματα) και το Υπουργείο Παιδείας υποχρεούται να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την έναρξη του σχολικού έτους, με γνώμονα τον μαθητή και τις ανάγκες του.

 Ιδιαίτερα των μαθητών που αλλάζουν βαθμίδα εκπαίδευσης (προνήπια, μαθητές Α’ Δημοτικού), καθώς και των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που παρουσιάζουν αυξημένη δυσκολία προσαρμογής σε νέα περιβάλλοντα. Το πάγιο αίτημα του εκπαιδευτικού κλάδου για αναλογία εκπαιδευτικών μαθητών 1/15 είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίο να υλοποιηθεί προκειμένου να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες και να είναι εφικτή η εφαρμογή των μέτρων προστασίας.

Το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες οφείλει :

*να εξασφαλίσει την ασφαλή επιστροφή εκπαιδευτικών και μαθητών στις τάξεις, με συγκεκριμένες οδηγίες προσαρμοσμένες σε κάθε ηλικιακή ομάδα, ώστε να είναι εφαρμόσιμες. Αρμόδιοι για θέματα υγείας είναι αποκλειστικά αυτοί που κατέχουν την επιστημονική γνώση και κανείς άλλος.

*να ενημερώσει έγκαιρα όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να γίνει η απαραίτητη προετοιμασία των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τις υποδείξεις των ειδικών.

*να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες κτιριακές υποδομές και το απαραίτητο διδακτικό προσωπικό, χωρίς καμία έκπτωση στην υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Αρχοντούλης Ιωάννης

Η Γραμματέας Λαμπρινού Ανδριανή