Κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016, εγκρίθηκε, ομόφωνα, η πρόταση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σάμου και του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την υλοποίηση των έργων    Αντικατάσταση του αγωγού ύδρευσης που διέρχεται από την περιοχή «Στήνεια» και σύνδεση της αποχέτευσης του Κ.Π.Υ. Σάμου με το Αποχετευτικό Δίκτυο Πόλεως Σάμου.

 

Η αντικατάσταση του αγωγού ύδρευσης που διέρχεται από την Στήνεια επιλύει ένα χρόνιο πρόβλημα υδροδότησης της πόλης της Σάμου, αφού λόγω της παλαιότητας του αγωγού,  παρουσίαζε συνεχώς βλάβες, με αποτέλεσμα να διακόπτεται η παροχή νερού στην πρωτεύουσα για διαστήματα που υπερέβαιναν πολλές φορές και τις δύο ημέρες.

Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε 514.396,65 €

 

Η εξολοκλήρου αντικατάσταση του αγωγού και η διόδευσή του, παραπλεύρως, (εκτός του οδοστρώματος) και κατά μήκος της περιμετρικής οδού της πόλεως, πέραν της διασφάλισης καλύτερων συνθηκών υδροδότησης, θα συμβάλει και στην βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου νερού.

Ο νέος αγωγός,  μήκους 3.858,80 μ θα τροφοδοτήσει την υφιστάμενη  Κεντρική Δεξαμενή που βρίσκεται στη θέση Άγιος Κωνσταντίνος από την βοηθητική Δεξαμενή στη θέση «Τρεις Εκκλησιές», χωρητικότητας 500 μ3.

 

Επιπροσθέτως, η κατάργηση του υφιστάμενου αγωγού που διέρχεται μέσα από την Στήνεια θα επιστρέψει την επισκευή του δρόμου που σήμερα έχει καταστεί σχεδόν απροσπέλαστος λόγω των διαρκών εργασιών αποκατάστασης του αγωγού.

 

Με την κατασκευή του έργου της σύνδεσης της αποχέτευσης του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής με το Αποχετευτικό Δίκτυο της πόλης, προϋπολογισμού 11.620,29 € θα επιλυθεί άλλο ένα σημαντικό πρόβλημα που υποβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον και εγκυμονεί κινδύνους για την Δημόσια Υγεία.

 

Η δημοτική Αρχή θα ήθελε να ευχαριστήσει τόσο τις Υπηρεσίες του Υπουργείου όσο και τις Υπηρεσίες του Δήμου που σε ελάχιστο χρόνο ολοκλήρωσαν τις προπαρασκευαστικές ενέργειες ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή και η χρηματοδότηση του έργου εξολοκλήρου από πόρους του ΥΠ.Ε.Σ.Δ.Α.