Κλείσιμο σχολείων

 

Με απόφασή τους οι δύο δήμοι της Σάμου έκλεισαν τα σχολεία για τις 24 και 25/1/2022, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Με εντολή του υπουργείου καλούμαστε να προχωρήσουμε σε τηλεεκπαίδευση.

Όλοι θυμόμαστε τις ανακοινώσεις του υπουργείου παιδείας ότι η τηλεεκπαίδευση δεν αποτελεί εκπαίδευση και για το λόγο αυτό τα σχολεία φέτος θα παραμείνουν ανοιχτά. Ο λόγος για τη σημερινή εντολή του είναι ότι πρέπει να φαίνεται ότι όλα λειτουργούν κανονικά, σε συνθήκες ομαλότητας, ώστε να εφαρμοστεί ο προγραμματισμός του (αξιολόγηση, εφαρμογή τράπεζας θεμάτων κλπ.).

Θα θέλαμε να πούμε ρητά ότι ως εκπαιδευτικοί δεν είμαστε υποχρεωμένοι –ούτε από το νόμο- να διαθέτουμε δικό μας εξοπλισμό και να κάνουμε τηλεεκπαίδευση από τα σπίτια μας. Επομένως σε σχετικό ερώτημα των διευθυντών απαντάμε ότι : «δεν διαθέτουμε τον απαιτούμενο εξοπλισμό για πραγματοποίηση τηλεεκπαίδευσης, ενώ η προσέλευση και η παραμονή μας στο σχολείο δεν είναι δυνατή, αφού – σύμφωνα με την απόφαση των δήμων – κρίνεται επικίνδυνη» .

Σάμος, 23-01-2022

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Σάμου