Αξιότιμε Υπουργέ Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Δ. Καιρίδη.

Πληροφορηθήκαμε από τα ΜΜΕ την έλευσή σας στη Σάμο, την Πέμπτη 14/09/2023, προκειμένου να έχετε εικόνα της κατάστασης και των τεράστιων προβλημάτων που προκαλεί και στο νησί μας η αυξημένη μεταναστευτική και προσφυγική πίεση των τελευταίων εβδομάδων, καθώς και τη συνάντησή σας με διάφορους φορείς, εκτός από εκπρόσωπο  της Περιφέρειας και τον Δήμαρχο Δυτικής Σάμου, για ένα θέμα εξαιρετικά σοβαρό, το οποίο έχει Εθνική, Περιφερειακή και Τοπική διάσταση.

Το γεγονός ότι η Αντιπεριφέρεια  Π.Ε. Σάμου και ο Δήμος Δυτικής Σάμου, δεν συμπεριελήφθησαν στις συναντήσεις σας και μάλιστα για ένα θέμα που τις αφορά άμεσα, προβληματίζει  στον μέγιστο βαθμό τόσον εμάς όσον και όλους τους κατοίκους του νησιού μας, γεγονός το οποίο φανερώνει τη μη διάθεση της Κυβέρνησης και του Αρμόδιου Υπουργού για συνεργασία. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση και δε θα επαναληφθεί στο μέλλον.

Με εκτίμηση

Η εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου                                       Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου

Αντιπεριφερειάρχης                                                                                       Αλέξανδρος Λυμπέρης

Σουλτάνα Ανδρεάδου