ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

Σάμος  2/8/2019

ΠΡΟΣ

  1. Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκηση Αιγαίου κ. Πολυχρονάκη Πολ.
  2. Δήμαρχο Σάμου κ. Χρ. Σεβαστάκη
  3. Εκλεγέντα Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου κ. Γ. Στάντζο
  4. Εκλεγέντα Δήμαρχο Δυτικής Σάμου κ. Αλ. Λυμπέρη
  5. Γενικό Γραμματέα Δήμου Σάμου κ. Δημ. Βασιλειά

 

ΚΟΙΝ.

Μέλη ΕΜΔΥΔΑΣ ΣΑΜΟΥ

 

Θέμα:  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ

 

Κύριοι

Η ΕΜΔΥΔΑΣ ΣΑΜΟΥ είναι η συνδικαλιστική οργάνωση  των Μηχανικών Δημοσίων υπαλλήλων και  έχει ως μέλη της το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών που εργάζονται στο δημόσιο, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ του Νομού Σάμου (Σάμος και Ικαρία).

Μεταξύ των σκοπών  της καταστατικής λειτουργίας της, είναι η προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών και η βελτίωση των όρων εργασίας καθώς και των συνθηκών ζωής τους.

Με το  ν. 4600/9-3-2019 έγινε η διάσπαση του ενιαίου Δήμου Σάμου με τη σύσταση δύο νέων Δήμων: το Δήμο Ανατολικής Σάμου και το Δήμο Δυτικής Σάμου. Στο άρθρο 155 του σχετικού νόμου σύστασης των δύο νέων δήμων προβλέπονται τα βήματα μεταφοράς  του υπάρχοντος προσωπικού του ενιαίου δήμου Σάμου στους δύο συνιστάμενους δήμους.

Βασική θέση της ΕΜΔΥΔΑΣ Σάμου, σχετικά με τη μεταφορά του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του ενιαίου Δήμου Σάμου, είναι να μεταφερθούν οι υπάλληλοι σύμφωνα με την έγγραφη προτίμησή τους, για τη μεταφορά τους σε έναν από τους αντίστοιχους συνιστώμενους δήμους και να ενταχθούν στους Μεταβατικούς Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας, με την ίδια σχέση εργασίας και αντίστοιχες, κατά κατηγορία, εκπαιδευτική βαθμίδα, κλάδο ή ειδικότητα, θέσεις.

Στους  δύο συνιστώμενους δήμους Ανατολικής και Δυτικής Σάμου θα υπάρξουν μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό βασικών ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων και του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ελλείψεις που θα δυσκολέψουν  τη εύρυθμη λειτουργία τους. Οι ελλείψεις αυτές προφανώς δεν καλύπτονται με πιθανές αναγκαστικές μετακινήσεις προσωπικού  ειδικοτήτων κλάδου Μηχανικών από τον ένα Δήμο στον άλλο, γιατί και οι δύο νέοι Δήμοι έχουν ελλείψεις.

Πρότασή μας είναι οι νεοσύστατοι  Δήμοι Ανατολικής και Δυτικής Σάμου να αιτηθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών κατ’ εξαίρεση και μέσω του προγράμματος κινητικότητας, να προσκαλέσουν σε ένα 15ήμερο εντός του  Σεπτεμβρίου να στελεχώσουν με το απαραίτητο αριθμητικά προσωπικό όλες τις θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, που έχουν ελλείψεις για να λειτουργήσουν αποδοτικά.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει και πάλι πλήρης στελέχωση οι νέοι Δήμοι να προχωρήσουν σε άμεση προκήρυξη πρόσληψης νέου προσωπικού στις θέσεις Τεχνικών και Μηχανικών, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων,  κατά προτεραιότητα, ώστε οι νέοι Δήμοι να είναι αποδοτικοί και έτοιμοι με τις τεχνικές τους υπηρεσίες να επιτελέσουν  το σημαντικό τους ρόλο στην υποστήριξη και εκτέλεση υποδομών και δημοτικών έργων αξιοποιώντας τα  χρηματοδοτικά πλαίσια (ΕΣΠΑ , ίδιοι πόροι, ΠΔΕ, ΣΑΤΑ).

Οποιαδήποτε άλλη επιλογή και τυχόν αναγκαστική μετακίνηση, χωρίς και παρά τη θέληση υπαλλήλου από το Δήμο Σάμου σε νεοσύστατο Δήμο, θα προκαλέσει βλάβη στον οικογενειακό και οικονομικό προγραμματισμό του υπαλλήλου με αρνητικές συνέπειες στην εργασία του και στην υπαλληλική του εξέλιξη.

Προσβλέποντας σε ουσιαστική συνεργασία, ευχόμαστε καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο των εκλεγέντων δημάρχων και ελπίζουμε ότι ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου θα εισακούσει το αίτημά μας.

 

Με εκτίμηση

 

Ο

Πρόεδρος

Ζάχαρης

Νικόλαος

Η

Γενική Γραμματέας

Φερεντίνου Καλλιρρόη