Ο Δήμος Δυτικής Σάμου  λαμβάνοντας υπόψη τα τελευταία καιρικά προγνωστικά  στοιχεία  εκτιμά ότι τουλάχιστον  για την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου   δεν συντρέχουν λόγοι για το κλείσιμο των σχολείων. Εάν και εφόσον, δηλώνει ο Δήμος Δυτικής Σάμου, υπάρξει πρόβλημα στα ορεινά χωριά Κοσμαδαίων και Πλατάνου  θα υπάρξει ανακοίνωση  για τις σχολικές τους μονάδες σε  συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους προέδρους των κοινοτήτων.